Baština - 9. Državna smotra istarskega tovara u Juršićima