Arhiva slušaonice - Kozmopolis

HRT – HR 3 — Ponedjeljak, 18.06.2018 23:00

Gledati u bezdan

Plodna i kompleksna povezanost književnosti te psiholoških ili emotivnih stanja i njihovih manifestacija ne može se dovesti u pitanje zbog jednostavnoga razloga što su oni nužno upisani u književna djela, a ona ih povratno generiraju. Od toga nije izuzeta ni fantastična književnost, presudno određena djelovanjem i proizvodnjom fenomena straha. U tome smislu, već je Tzvetan Todorov u svojemu znamenitome Uvodu u fantastičnu književnost iz 1970. godine artikulirao tezu prema kojoj fantastični žanr kod svojih likova pretpostavlja, a kod čitatelja izaziva posebne učinke, u pravilu strah, užas, radoznalost ili općeniti osjećaj nedoumice, i to na način i u mjeri koje ne nalazimo u drugim oblicima književnosti. O tome i o drugim zanimljivostima proizašlima iz međusobnoga uvjetovanja osjećaja straha te fantastične književnosti, na primjeru kratkih proza klasika hrvatske modernističke književnosti, Rikarda Fliedera Jorgovanića, Ksavera Šandora Gjalskoga, Antuna Gustava Matoša i Janka Leskovara, esej je za Kozmopolis napisao doktor znanosti Domagoj Brozović, viši asistent na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uspoređujući proze navedenih autora s klasicima svjetske fantastike, u eseju se zaključuje da one snažno evociraju poznato Nietzscheovo upozorenje o tome da se onaj tko dugo gleda u bezdan izlaže nužnosti toga da će mu i bezdan uzvratiti svojim pogledom.

HRT – HR 3 — Ponedjeljak, 11.06.2018 23:00

O poetici Augusta Šenoe

Današnja emisija dio je ciklusa posvećenoga najnovijim istraživanja književnoga kanona, kojima se propituju odnosi tradicijskoga i suvremenoga u književnosti i znanosti o književnosti. Autorica eseja, doktorica germanistike Milka Car, raspravlja o načinima konstituiranja kanona u književnosti devetnaestog stoljeća nastaloj u okviru Austro-Ugarske Monarhije i obilježenoj snažnim nacionalno-integrativnim predznakom. Procesi formiranja kanona promatraju se na primjeru kratke poetičke rasprave Augusta Šenoe «O poetici», nastaloj prema predlošku njemačkoga autora Rudolfa Gottschalla. Kao ishodište za analizu Šenoine poetike odabran je aspekt tvorbe kolektivnih identiteta u plurietničkoj konstelaciji proizašloj iz istodobnosti imperijalnog okvira i aktiviranja nacionalnih diskursa, s fokusom u ovisnosti koja povezuje širi monarhijski, multinacionalni okvir s predodžbama o nastanku monolitne etnokulturne nacije. Potonje se mogu pratiti u povijestima hrvatske književnosti, a ovdje se uspoređuju sa Šenoinom propedeutičkom poetičkom raspravom.

HRT – HR 3 — Ponedjeljak, 28.05.2018 23:00

Živjeti u lešu

Krajem 19. i početkom 20. stoljeća u europskoj se kulturi glavnina vrijednosti povezivala s neoracionalizmom, pozitivnim znanostima, tehnološkim inovacijama, kapitalističkom ekonomijom i nacionalnoidentifikacijskim projekcijama, a kao devijacije koje su prijetile stabilnosti sustava izgrađenoga na tim vrijednostima sve su se više počele stigmatizirati psihosomatske bolesti i transgresije tradicionalnih moralnih uzusa. Povezano s time, u hrvatskoj su književnosti bila učestala upućivanja na bolesno, nagonima opterećeno tijelo te na bolestan, prenapet ili izopačen um, o čemu za Kozmopolis piše doktor znanosti Tvrtko Vuković, izvanredni profesor na Odsjeku za kroatistiku zagrebačkoga Filozofskog fakulteta. Analizirajući i interpretirajući Posljednje Stipančiće Vjenceslava Novaka, Katastrofu Janka Leskovara i Isušenu kaljužu Janka Polića Kamova, profesor Vuković pokazuje da im je zajednička metafora tuberkuloze kao izraz propitivanja ne samo bolesnih osoba ili osobnosti, nego i problematičnosti onovremenih konstrukcija društveno prihvatljivih identiteta uopće.

Kozmopolis
Kozmopolis

HRT – HR 3 — Kultura, umjetnost, književnost, znanost

Emisija "Kozmopolis – književnost u kontekstu" donosi eseje književnih povjesničara i teoretičara i, uz ostalo, traži odgovore na pitanja o ulozi književnosti u 21. stoljeću te o tome koliko je važno graditi vlastite smjernice i biti inovativan u nacionalnim i internacionalnim razmjerima...

Najave

Kozmopolis

Ponedjeljak, 25.06.2018. 23:00 - 23:30

U eseju; Shylock u suknji" akademik Krešimir Nemec bavi se romanom "Gospođica" književnoga nobelovca Ive Andrića iz očišta reprezentacije novca i novčane ekonomije u književnosti. Sâm Andrić iznimno je cijenio ...

Kozmopolis
Ponedjeljak, 09.07.2018. 23:00 - 23:30

Shylock u suknji
Ponedjeljak, 24.09.2018. 23:00 - 23:31

Sve najave
Poslušajte

Gledati u bezdan
Ponedjeljak, 18.06.2018 23:00

O poetici Augusta Šenoe
Ponedjeljak, 11.06.2018 23:00

Živjeti u lešu
Ponedjeljak, 28.05.2018 23:00