Pojačan nadzor brzine 18. i 19. listopada

Pojačan nadzor brzine 18. i 19. listopada

Po Planu aktivnosti organizacije Europske mreže prometne policije TISPOL-a na području država Europske unije, pa tako i na našem području, održat će se akcija 24-satnog pojačanog nadzora brzine, i to u vremenu od 6 sati 18. listopada do 6 sati 19. listopada 2017.g.


U ovom vremenu će se kontinuirano, tijekom 24 sata, na maksimalno mogućem broju lokacija, temeljem vlastite prosudbe i statističkih pokazatelja za naše područje, provoditi pojačani nadzor brzine, a sve u cilju podizanja razine sigurnosti cestovnog prometa.

I građani se mogu uključiti u ovu akciju tako da policiji putem e-mail adrese sibensko-kninska@policija.hr do 16. listopada do 10 sati dostave lokacije na kojima bi željeli da se nadzire brzina. Tako dostavljene prijedloge građana, policija će analizirati i temeljem analize uvrstiti među određene lokacije pogodne za nadzor brzine.