Dogradnja Centra Ivan Štark u Briješću za novih 20 korisnika

Dogradnja Centra Ivan Štark u Briješću za novih 20 korisnika Dogradnja Centra Ivan Štark u Briješću za novih 20 korisnika

Foto: Stjepan Filipović

Dislociranu jedinicu poludnevnog boravka za odrasle osobe Centra Ivan Štark u Briješću posjetio je osječko – baranjski župan Vladimir Šišljagić te je s ravnateljicom Centra potpisao ugovor o sudjelovanju Županije u sufinanciranju programa Centra Ivan Štark, jedinice poludnevnog boravka u Briješću.

Od 2014. godine Županija sa 150 tisuća kuna sufinancira režijske troškove i plaće djelatnika koji brinu o korisnicima starijim od 21 godine. Prostor je dobro i kvalitetno opremljen, ali prostorno nedovoljan za broj korisnika koji će se uskoro i povećati, rekao je župan Šišljagić koji je obišao dograđeni dio za novih dvadesetak korisnika.
Prošle i ove godine, kroz kapitalnu investiciju, Županija i Grad zajedno sa 100 tisuća kuna sufinanciraju kako bi se i dograđeni dio, prema zahtjevima Ministarstva, uredio kako bi mogli prihvatiti nove korisnike.
Ovo je jedna od lokacija u kojoj dvadeset korisnika provodi poludnevni boravak i sve aktivnosti: razne okupacije, psihosocijalne rehabilitacije, socijalizacije, prehrane organizirano provođenje slobodnog vremena i sve aktivnosti koje tom programu pripadaju, istaknula je ravnateljica Edit Lemal. Izrazila je zadovoljstvo što postoji ovaj objekt i što surađuju i prostor dijele s klubom roditelja i djece s većim teškoćama Novi dan.  Trenutačno imaju sto tisuća kuna što neće biti dostatno jer je potrebno obaviti veće elektroinstalaterske radove, dokupiti snagu struje koja je sada 6 kilovata, a potrebna je 20 kilovata za rad sa strojevima, potrebni su kombi bojler, radijatori rekla je ravnateljica Edit Lemal koja i na dalje računa na pomoć grada i Županije, ali i donatore.
„Skrbimo i pokušavamo izdvojiti financijska sredstva da bi korisnicima osigurali prostor, odgoj, obrazovanje i odgovarajuću rehabilitaciju“, zaključio je župan Šišljagić.

Vladimir Šišljagić

Edit Lemal