“Mladi aktivisti - projektni optimisti!”

“Mladi aktivisti - projektni optimisti!”

mladi aktivisti fotografija Ebrod

Radionica u sklopu projekta “Mladi aktivisti - projektni optimisti!” održat će se u četvrtak, 15. veljače. u sjedištu Volonterskog centra Osijek u 11 sati. Cilj projekta je osnažiti udruge mladih i za mlade u svrhu podizanja kvalitete života mladih u urbanim i ruralnim područjima Slavonije.

Kroz projektne aktivnosti mlade će se potaknuti na preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života, rješavanju društvenih problema i stjecanje kompetencija za projektni ciklus.

Sudionicima će se predstaviti mogućnost financiranja projekata putem natječaja, pripremit će ih se za pisanje i provedbu projekata te će biti upoznati sa zakonskim uređenjem volonterstva u RH i načinima uključivanja volontera u projektne aktivnosti.