„Pavao Matija Sučić, biskup bosanski ili đakovački i srijemski"

„Pavao Matija Sučić, biskup bosanski ili đakovački i srijemski"

Đakovo advent, fotografija Radio Đakovo

HAZU – Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu, organizira međunarodni znanstveni skup „Pavao Matija Sučić, biskup bosanski ili đakovački i srijemski, 250 godina od rođenja“. Skup će se održati u petak, 15. prosinca od 10 do 14 sati na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu.

 

Skup je osmišljen u suradnji s Đakovačko-osječkom nadbiskupijom, Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata Subotica, Znanstvenim zavodom Hrvata u Mađarskoj – Pečuh te Društvom hrvatskih književnika. Prvi dio skupa voditi će Katarina Čeliković, prof., a sadrži pet predavanja: Vladimir Nimčević, prof. (Subotica, Srbija) – Izvori za povijest obitelji Sučić u Subotici (do konca prve polovice 18. stoljeća); dr. sc. Robert Skenderović (Zagreb, Hrvatska) – Subotička plemićka porodica Sučića – od kapetana Luke do biskupa Pavla Matije; Stjepan Beretić, dipl. teol. (Subotica, Srbija) – Subotički župnik Pavao Sučić; Katarina Čeliković, prof. (Subotica, Srbija) – Tragovi biskupa Sučića u literaturi njegova zavičaja; Tomislav Žigmanov, prof. (Subotica, Srbija) – Dvije pjesme prigodnice za biskupa Sučića dvojice Mihalića.

 

Drugi ciklus predavanja moderirati će prof. dr. Pero Aračić, a sadrži četiri predavanja: dr. sc. Ladislav Heka (Segedin, Mađarska) – Pavao Matija Sučić, stolnobiogradski i đakovački biskup iz roda bačkih Sučića Pečirskih; dr. sc. Stjepan Blažetin (Pečuh, Mađarska) – Pjesma Jánosa Pakróczyja Nepomuka prigodom imenovanja Pavla Matije Sučića za stolnobiogradskog biskupa; Mirko Ćurić, prof. (Đakovo, Hrvatska) – Pavao Sučić u radovima i knjigama đakovačkih autora; prof. dr. sc. Pero Aračić / Anto Pavlović, dipl. teol. (Đakovo, Hrvatska) – Pavao Matija Sučić – bosanski ili đakovački i srijemski biskup.