Seminar o zaštiti osobnih podataka

Seminar o zaštiti osobnih podataka

HUP seminar Osijek, fotografija web HUP

Iako je u sklopu PUMA programa Hrvatske udruge poslodavaca održan niz seminara tematski vezanih uz nove regulative o zaštiti osobnih podataka, zanimanje za te edukativne programe i dalje je veliko, posebice od kada su najavljene visoke novčane kazne za prekršitelje zakona.

Nakon seminara održanog u Zagrebu, a na traženje članova HUP-a sa s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o propisima koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa u suradnji s HUP Udrugom informatičke i komunikacijske djelatnosti organizirao je još jedan seminar u Osijeku. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, ima snagu zakona u Republici Hrvatskoj, a stupila je na snagu 25.5.2016. godine i počinje se primjenjivati od 25.5.2018. godine. Poznatija pod nazivom GDPR – General Data Protection Regulation uredba unosi velike promjene u načine upravljanja osobnim podacima i izravno se primjenjuje na sve organizacije koje raspolažu osobnim podacima EU građana. Promjene koje donosi podrazumijevaju uvođenje cjelovitog sustava upravljanja osobnim podacima u čijoj izgradnji obavezno sudjeluju: uprava, pravna služba, služba ljudskih resursa, informatika i poslovni sektori. Iako je u sklopu  PUMA programa Hrvatske udruge poslodavaca održan niz seminara tematski vezanih uz nove regulative o zaštiti osobnih podataka, zanimanje za te edukativne programe i dalje je veliko, posebice od kada su najavljene visoke novčane kazne za prekršitelje zakona. Tako je i današnji seminar u Osijeku okupio veliki broj sudionika.

Primjena je obavezna a za prekršitelje su predviđene do sada najveće kazne, koje dosežu do 20 milijuna Eura ili 4% ukupnog globalnog prihoda tvrtke, što je od toga veće. Predavanje je imalo za cilj potaknuti one koji su to već učinili da naprave dodatnu provjeru a one koji se tek (pet minuta do 12) pripremaju za usklađivanje s ovom uredbom - procijene što ih čeka na tom putu. Jednako se uredba odnosi na IT razvojne tvrtke koje razvijaju digitalne usluge da provjere koliko poštuju “privacy by design” princip koji propisuje ova uredba, neovisno o tome jesu li oni vlasnici aplikacije i podataka ili njihov korisnik.

 

HUP predavanje zaštita osobnih podataka