Vukovar - mjesto posebnog pijeteta

Vukovar - mjesto posebnog pijeteta

Vukovar je odlukom 13 vijećnika HDZ-a i HSP-a doktor Ante Starčević proglašen mjestom posebnoga pijeteta. Raspravljalo se o trima prijedlozima izmjene statuta Grada Vukovara.

Prijedlozi su skupine vijećnika HDZ-a i HSP-a dr. Ante Starčevića čiji su vijećnici i inicirali izmjene statuta, vukovarskoga gradonačelnika Željka Sabe (SDP) te Kluba vijećnika Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS).

Skupina vijećnika HDZ-a i HSP-a dr. Ante Starčevića predlažu dvije nove stavke u članku 2. gradskog statuta - i to stavak kojim se područje grada Vukovara proglašava mjestom posebnog pijeteta za žrtvu Domovinskog rata, te stavak kojim bi se propisalo kako su u gradu Vukovaru službeni jezik i pismo hrvatski jezik i latinično pismo.

Istim prijedlogom traži se izmjena i članka 61. Statuta grada Vukovara, koji bi glasio: Temeljem odredbe članka 2. () i pozivom na članak 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, područje grada Vukovara se u cijelosti izuzima od primjene odredaba Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, te od članka 12. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
imag0786.jpg
Gradonačelnik Sabo u izmjenama Statuta predlaže da se u njega ugradi članak kojim će se jasno dati do znanja kako je u Vukovaru u službenoj uporabi hrvatski jezik i latinično pismo. Sabo ujedno predlaže izmjene stavka 3. članka 61., sukladno kojima se na području Grada dvojezičnost ostvaruje: 1. u radu tijela Grada u samoupravnom djelokrugu, 2. u postupku pred upravnim tijelima Grada. Iza stavka 3. toga članka dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase: Gradskim vijećnicima se osigurava pravo na dvojezično dostavljanje poziva za sjednicu Gradskog vijeća, te pravo na upućivanje akata (podnesaka i dopisa) prema tijelima Grada. Grad će osigurati pravo građanima da im se dvojezično, na njihov zahtjev: 1. izdaju javne isprave, 2. tiskaju obrasci koji se koriste u službene svrhe.

Klub vijećnika Samostalne demokratske srpske stranke, pak, predlaže da se izmjenama Statuta propiše kako su na području Vukovara u ravnopravnoj službenoj uporabi hrvatski jezik i latinično pismo te srpski jezik i ćirlično pismo. 
U članku 61., prema prijedlogu kluba SDSS-a, dodaje se niz novih stavaka kojima se osigurava primjena dvojezičnosti u Vukovaru te se tako predlaže da se, osim primjene dvojezičnosti u djelokrugu rada Gradskog vijeća, gradonačelnika, upravnih tijela grada te u postupku pred tijelima državne uprave, sudbenim tijelima, državnim odvjetništvima i pravobraniteljstvima prvog stupnja, dvojezičnim pismom ispišu i prometni znakovi i druge pisane oznake u prometu, nazivi ulicama i trgova te geografskih mjesta i lokaliteta na području grada. U SDSS-u smatraju kako su se objavom rezultat popisa stanovništav iz 2011. godine stekli uvjeti da se na području Vukovara primjene odredbe Ustavnog zakona o pravim nacionalnih manjina.