Frekvencije emitiranja programa

Frekvencije emitiranja programa
Objekt Frekvencija
Belje 102,8
Borinci 105,3
Drenovci 99,3
Ilok 105,8
Osijek - Josipovac 102,4
Psunj 102,0
Zlatarevac 105,6
HRT – Radio Osijek - Kontakt

HRT Radio Osijek, Šamačka 13 - Osijek

centrala: 031 225-500

novinari: 031 225-505, fax: 031 22-55-44

telefon u programu 031 22 55 50

mail: radioosijek@hrt.hr

v.d. urednice

Mirta Milas 031 225-578

marketing 031 225-509 fax 031 22-55-99

hr-os-marketing@hrt.hr