Aki Rahimovski počasni građanin Grada Pule

Aki Rahimovski počasni građanin Grada Pule

Aki Rahimovski (foto: Miranda Čikotić/PIXSELL)

Jučerašnja sjednica Gradskog vijeća Pule bila je dinamična. Na prijedlog odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule Gradsko vijeće je odlučilo da se pjevaču Parnog Valjka Akiju Rahimovskom dodjeli povelja Počasni građanin Grada Pule.

Na sjednici Gradskog vijeća bilo je riječi o Strategiji razvoja urbanog područja grada. Također, o predaji reciklažnog dvorišta „Valmade“ na upravljanje. Kao i o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Pula za ovu godinu.

Suprotstavljeni su argumenti a većina odluka usvojena je jednoglasno, nešto uz suzdržane glasove. Potvrđeni su i dobitnici Nagrade, Grba i Povelje Grada Pule.

Stavljanje van snage Detaljnog plana uređenja „Molo Carbone“, izmene i dopune Prostornog i Generalnog urbanističkog plana. Također, usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za prošlu godinu, dodjela novčanih sredstava trgovačkom društvu Pragrande i davanje suglasnosti za prihvaćanje Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obveze za gradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli. O svemu tome bilo je riječi na sjednici Gradskog vijeća.

Opširnije poslušajte u nastavku.

Gradsko vijeće Pule