Pregled najavljenih radova elektromreže za područje Istre

Pregled najavljenih radova elektromreže za područje Istre

Radovi na elektro-mreži planirani za petak, 26.05. 2017. godine. Radovi su planirani od strane HEP-a odnosno Elektroistre Pula. U slučaju lošeg vremena planirani radovi će se odgoditi. Pojedinosti u nastavku.

Za nedjelju 28. svibnja 2017. nema najvljenih radova.