Pregled najavljenih radova vodovodne mreže za područje Istre

Pregled najavljenih radova vodovodne mreže za područje Istre

Foto: Morena Sinčić

Mole se potrošači da eventualne kvarove ili druge probleme vezane za opskrbu vodom prijave u: Vodovod Pula d.o.o., Istarski vodovod d.o.o., Vodovod Labin d.o.o.0 - 24 Kontakt telefon: 052/529-999 i 052/529-972

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: redovno održavanje čvora Šišan

DAN:                       17.11.2017. (petak)

VRIJEME:                od 8:00 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Šišan

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: pranje vodospreme Krnja Loža

DAN:                       14.11.2017. (utorak)

VRIJEME:                od 10:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Stancija Bogoci

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.