Pregled najavljenih radova vodovodne mreže za područje Istre

Pregled najavljenih radova vodovodne mreže za područje Istre

Foto: Morena Sinčić

Mole se potrošači da eventualne kvarove ili druge probleme vezane za opskrbu vodom prijave u: Vodovod Pula d.o.o., Istarski vodovod d.o.o., Vodovod Labin d.o.o.0 - 24 Kontakt telefon: 052/529-999 i 052/529-972

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       14.08.2018. (utorak)                                                 

VRIJEME:                od 09:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Bašići, Jurićev Kal, Camlići i Koromani

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.