KD Čistoća Rijeka organizirano prikuplja božićna drvca

KD Čistoća Rijeka organizirano prikuplja božićna drvca

Foto: Pixsell

Riječko Komunalno društvo Čistoća će do 18. siječnja prikupljati odbačena božićna drvca. Možete ih odložiti pored spremnika za preostali otpad ili osobno donijeti u reciklažna dvorišta u Mihačevoj dragi ili Pehlinu.

KD Čistoća Rijeka po završetku ove blagdanske božićno-novogodišnje sezone, kao i inače, organizirano prikuplja božićna drvca. Građani drvca mogu odložiti pored spremnika za preostali otpad koje uobičajeno koriste ili osobno donijeti u reciklažna dvorišta Mihačeva draga (radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 20 sati), odnosno Pehlin (od ponedjeljka do petka od 10 do 17 sati, odnosno subotom od 8 do 13 sati).

KD Čistoća moli građane da drvca ne odbacuju u okoliš, ne odlažu u posude za preostali otpad niti one za odvojene vrste otpada, kao niti na mjesta koja nisu predviđena za tu namjenu, na čemu unaprijed zahvaljuju.

U tablici su naznačeni termini od 8. do 18. siječnja 2018. po mjesnim odborima Grada Rijeke i gradovima Kraljevici, Kastvu, Bakru te općinama Kostrena, Viškovo, Čavle, Jelenje i Klana u kojima će se vršiti organizirano prikupljanje. Prikupljanje će se odvijati tijekom svakog dana, osim nedjeljom.

Komentari