Lista za Rijeku: izmjenama Statuta ojačati identitet grada

Lista za Rijeku: izmjenama Statuta ojačati identitet grada

Livio Defranza, Laura Marchig i Danko Švorinić (Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka)

Danko Švorinić, Laura Marchig i Livio Defranza iz Liste za Rijeku predstavili su danas njihov dio prijedloga izmjene Statuta Grada Rijeke. Odnose se na obilježavanje, kako tvrde, za Rijeku značajnih datuma.

Riječ je o sljedećim datumima: 1. ožujka - Dan ujedinjenja grada, 18. ožujka - Dan proglašenja Slobodne luke Rijeka i 6. lipnja - Dan riječkoga orla. Statutom žele utvrditi da Rijeka mora promicati riječke narodne običaje te čakavski i fijumanski govor u zavičajnoj nastavi, kao i suradnju s gradovima i općinama riječkoga prstena.

Člankom 4. gradskoga Statuta žele definirati da se u užem centru grada, na području mjesnih odbora Luka, Kozala i Školjić, gdje je prisutna autohtona talijanska manjina, uvedu nazivi gradskih ustanova i ulica - osim na hrvatskome - i na talijanskome jeziku. Danko Švorinić napominje da nije riječ o klasičnoj nego "vizualnoj" dvojezičnosti, koja se i na drugim dijelovima grada može uvesti posebnom odlukom. Poslušajte izjavu:

Švorinić: Nikome se ne umanjuju prava, pripremila Lea Domijan Fišter

Komentari