Prijavite projekte koje želite realizirati u svojoj zajednici

Prijavite projekte koje želite realizirati u svojoj zajednici

Novouređeni okoliš Dječjeg vrtića Maestral omogućio bolju integraciju djece (Foto: Grad Rijeka)

Grad Rijeka je objavio Poziv za prijavu prijedloga projekata na "Riječki program lokalnog partnerstva" za iduću godinu. Mogu sudjelovati građani, udruge ili mjesni odbori tako da prijave prijedloge manjih zahvata u komunalnoj infrastrukturi kao projekte u čijoj realizaciji će zajednički sudjelovati.

Može biti riječ o uređenju parkova, dječjih igrališta, drvoreda, šetnica, zelenih površina ili uklanjanja manjih divljih deponija neopasnog komunalnog otpada i drugo.

Prijaviti se mogu na mrežnim stranicama Grada Rijeke ili poštom na adresu Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Trpimirova 2, 51000 Rijeka Za natječaj - Program lokalnog partnerstva".

Komentari