Obljetnica rada Hrvatskog saveza udruga invalida rada

Obljetnica rada Hrvatskog saveza udruga invalida rada

Borna Filic/PIXSELL

Hrvatski savez udruga invalida rada slavi pola stoljeća svog postojanja. U Hrvatskoj je preko 250 tisuća invalida rada, a savez u kojem je 36 udruga, za cilj ima informiranje o njihovim pravima putem pravne pomoći i savjetovanja te edukacije.

Savez je nastao s ciljem unapređenja društvenog položaja invalida rada, prevencije nastanka ozljeda na radu, zaštite prava invalida rada, ali i svih osoba s invaliditetom.

Savez je najveći savez koji djeluje u Hrvatskoj na području invaliditeta. On brine da invalidima rada unaprijedi socijalnu strukturu, ali da im i pruži neke druge usluge koje su im veoma važne, rekla je dopredsjednica i predsjednik saveza, Marica Mirić. 

Glavna aktivnost Saveza je pravno savjetovalište za sve osobe s invaliditetom dok su ostale aktivnosti organiziranje različitih  edukacija poput onih o pravima invalida rada ili rješavanju zdravstvenih problema te pomoć u ostvarivanju prava na rehabilitaciju.

Problemi su da su invalidske mirovine vrlo male, da ljudi odlaze rano u mirovinu s malo staža, ali najveći problem je to što invalidi rada ne mogu ostvariti svoja prava, a mnogi ni ne znaju koja prava imaju tako da naš pravnik ima pune ruke posla, rekao je predsjednik Saveza, Josip Petrač.

Invalidi rada su po statusu kao i ostali invalidi što nije po propisima Europske unije, navode iz Saveza, no ističu da invalidi ne traže sažaljenje već ostvarivanje svojih prava.