Povjerenstvo pokrenulo postupak protiv Bandića

Povjerenstvo pokrenulo postupak protiv Bandića

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučilo je pokrenuti postupak protiv gradonačelnika Milana Bandića zbog zapošljavanja Svetimira Marića, brata ministra Gorana Marić. O ostalim trima prijavama protiv gradonačelnika Bandića - izvjestitelji su predložili da se postupci ne pokrenu.

Povjerenstvo smatra da je Bandić povrijedio Zakon o sprječavanju sukoba interesa jer je 3. ožujka ove godine prilikom javnog obraćanja medijima dao izjavu koja sadržajno predstavlja uputu Upravi Zagrebačkog holdinga da zaposli Svetimira Marića, iako kao zastupnik Grada Zagreba u Skupštini toga trgovačkog društva nije ovlašten odlučivati o zapošljavanju, osim o imenovanju članova Nadzornog odbora i Uprave Zagrebačkog holdinga. 

Milan Bandić, pak, na pokretanje postupka protiv njega pred Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa, odmahuje rukom. Neće Povjerenstvo odlučivati o kadrovskoj politici Grada", rekao je Bandić novinarima, dodajući da je sve bilo po propisima i da u zapošljavanju Svetimira Marića nema nikakvog prekršaja i da nitko nije pogriješio.