Zimska služba Zagrebačke županije spremna za čišćenje cesta

Zimska služba Zagrebačke županije spremna za čišćenje cesta

Slavko Midzor/PIXSELL

Ceste u Zagrebačkoj županiji čistit će 54 vozila, rečeno je na predstavljanju Plana rada zimske službe Zagrebačke županije. Za čišćenje županijskih, lokalnih i državnih cesta u županiji, osigurano je 10 tisuća tona soli, 6 i pol tisuća tona sipine te oko 21 milijun kuna.

Dvije su razine prednosti čišćenja županijskih cesta: III. koja obuhvaća županijske i lokalne ceste, i IV. koja uključuje sve ostale lokalne ceste. Oko 1 200 kilometara je takvih cesta čistit će 28 vozila tek kada na njih padne više od 15 centimetara snijega. Zagrebačka županija je za to izdvojila 14,2 milijuna kuna s PDV-om.

Ove sezone ceste će se čistiti i frezom, Raspolažemo i s jednom frezom za snijeg koja nam je potrebna jer se uslijed ekstremnih zimskih uvjeta pojavljuje potreba tamo gdje su veliki zapusi gdje se isključivo može prići samo s tom frezom, rekao je direktor Županijskih cesta Zagrebačke županije d.o.o, Jurica Krleža 

Putem 6 nadcestarija te 7 mjesta pripravnosti i stožera zimske službe vršit će se održavanje cesta. 

Ostatak novaca, 7 milijuna kuna bez PDV-a, osigurale su Hrvatske ceste čije će ceste čistiti preostalih 26 vozila.