2.100.000 kuna za srednjoškolce i studente

2.100.000 kuna za srednjoškolce i studente

Na internetskim stranicama Grada Splita objavljen je poziv učenicima i studentima slabijeg imovinskog stanja da se prijave za financijsku potporu od 600 do 1000 kuna mjesečno (http://www.split.hr/Default.aspx?art=10279&sec=857). Rok za prijavu je 30. travnja 2019. godine. No prijava podnesena do

30. studenog 2018. godine omogućava početak stipendiranja za učenike od rujna, odnosno za studente od listopada 2018. godine. Sve prijave podnesene nakon 30. studenog realizirat će se od mjeseca podnošenja (i za učenike i za studente).

Mjesečni iznosi za srednjoškolce su 600 kuna ako se školuju u Splitu i 800 kuna ako se školuju izvan Splita. Studentima koji studiraju na splitskom Sveučilištu pripada 800 kuna mjesečno, a 1000 kuna namijenjeno je onima koji studiraju izvan Splita.

 

 

Komentari