Pravno i psihološko savjetovalište u Sinju

Pravno i psihološko savjetovalište u Sinju

U sinjskoj Udruzi Srma, uz pravno i psihološko savjetovalište, aktivno je i Savjetovalište za starije, četvrtkom od 17 do 19 sati. Ostalim danima psiholog je dostupan telefonom na broj: 091/566-7991. Udruga Srma je smještena u zgradi Galerije Galiotović, na 3. katu, na adresi Brnaška 44.

Pravne savjete u Udruzi, građani mogu dobiti osobno u uredu Srme utorkom,  od 9 do 11 sati, a ostalim danima prema dogovoru telefonom na broj na  661-661.

Savjeti pravnika i psihologa mogu se dobiti i elektronički na adresi: udruga.srma@st.t-com.hr.

 

Komentari