Preventivna deratizacija - općina Vrgorac

Preventivna deratizacija -  općina Vrgorac

Radove sustavne preventivne deratizacije sanitarni tehničari Ciana, obavljat će u ponedjeljak, 28. svibnja na području općine Vrgorac. Tehničari Ciana d.o.o. postavljat će parafinizirane mamce, zatrovane antikoagulantima, u stambene i druge objekte te okoliš...

 - omogućite sanitarnim tehničarima nesmetan i siguran pristup u dvorišta i objekte tretiranja 

- onemogućite djeci i domaćim životinjama pristup zatrovanim mamcima

- ne dirajte i ne premještajte zatrovane mamce

- u slučaju trovanja obavezno i hitno se javite dežurnoj zdravstvenoj i (ili) veterinarskoj službi

- protuotrov je vitamin K1.

Komentari