Put križa u čakavskom sonetnom vijencu

Put križa u čakavskom sonetnom vijencu

Put križa u Selcima na Braču

Muka Gospodina Našega Isusa Krista na Veliki petak opjevana je u brojnim narodnim i autorskim pjesmama. Čakavski pjesnik i muzikolog Siniša Vuković napisao je sonetni vijenac o 14 postaja Križnog puta u jedanaestercu, sa završnim magistralnim akrostihom KRISTE SMILUJ SE!

U polusatnoj emisiji slušamo stihove koje nam kazuje autor Siniša Vuković, popraćene napjevima velikog tjedna koje pjevaju Župni mješoviti zbor Krista Kralja i Pučki pivači iz Selaca na otoku Braču, koji su objavljeni na trostrukom nosaču zvuka.

 

Put križa Siniše Vukovića

Komentari