Savjetovalište za prevenciju nezaraznih bolesti

Savjetovalište za prevenciju nezaraznih bolesti

Pri Službi za epidemiologiju i prevenciju nezaraznih bolesti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u Savjetovalištu za prevenciju nezaraznih bolesti, svakim radnim danom, od 8 do 11 sati, na adresi Vukovarska 46 u Splitu - 1. kat (nova zgrada epidemiologije) može se

napraviti besplatan preventivni pregled. Pregled obuhvaća mjerenje krvnog tlaka, određivanje razine šećera, triglicerida i ukupnog kolesterola u krvi, mjerenje opsega struka, visine i težine te određivanje indeksa tjelesne mase, a  može se dobiti savjet, zdravstvena preporuka i besplatni  edukativni materijal. Telefonski broj za narudžbe: 401-112.

Komentari