Spaljivanje organskog otpada u park-šumi Marjan?

Spaljivanje organskog otpada u park-šumi Marjan?

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara i Zakonu o zaštiti prirode u park-šumi Marjan zabranjeno je loženje vatre i upotreba otvorenog plamena tijekom cijele godine bez dozvole JVP Grada Splita i Javne ustanove.

Ovakav režim primjenjuje se dugi niz godina, međutim, vlasnici zemljišta na Marjanu suočavaju se sa problemom rješavanja viška organskog otpada, prvenstveno grana prilikom rezidbe voćki.

Javna ustanova u suradnji sa Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Splita osmislila je sustav spaljivanja organskog otpada u park-šumi Marjan.

Građani koji žele spaljivati organski otpad, a zemljište se nalazi na Marjanu, mogu se obratiti djelatnicima Javne ustanove na 384-097. Djelatnici službe zaštite od požara, nakon sigurnosne provjere stanja na terenu, stranku će uputiti u daljnje djelovanje. 

Ako spaljivanje nije moguće u park-šumi, Javna ustanova će sa vlasnikom dogovoriti način odvoženja otpada, srijedom. U tom slučaju građani će snositi samo troškove odlaganja otpada.

Komentari