Sustav spaljivanja organskog otpada u park-šumi Marjan

Sustav spaljivanja organskog otpada u park-šumi Marjan

Javna ustanova PŠ Marjan u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Splita osmislila je sustav spaljivanja organskog otpada u Park-šumi Marjan. Građani koji žele spaljivati organski otpad, a njihovo zemljište se nalazi na Marjanu, mogu se obratiti Javnoj ustanovi, telefonom na: 384-097.

Po zaprimljenom pozivu djelatnici Službe zaštite od požara će se dogovoriti o izlasku na teren prilikom kojega će utvrditi da li površina planirana za spaljivanje ispunjava sigurnosne uvjete te uputiti stranku u daljnji postupak dogovoren sa JVP Grada Splita.

Ako ne postoji mogućnost sigurnog spaljivanja Javna ustanova će s vlasnikom dogovoriti način odvoženja otpada koje će se obavljati svake srijede. U tom slučaju građani će snositi samo troškove odlaganja otpada.

 

Komentari