Usvojen Pravilnik o koncesijama pomorskog dobra

Usvojen Pravilnik o koncesijama pomorskog dobra

Splitsko-dalmatinska županija prva je u Hrvatskoj dobila Pravilnik o koncesijama pomorskog dobra. Nakon drugog čitanja, županijski vijećnici su prihvatili Pravilnik kojim bi se trebao uvesti red na plažama za koje koncesijska odobrenja izdaje Županija.

Župan Blaženko Boban zahvalio je vijećnicima i udrugama koje su sudjelovale u donošenju ovog važnog dokumenta:

Župan Blaženko Boban

Komentari