"Četri tisuće obitelji živi od ribarstva. Učinit ćemo da ih bude i više".

"Četri tisuće obitelji živi od ribarstva. Učinit ćemo da ih bude i više". "Četri tisuće obitelji živi od ribarstva. Učinit ćemo da ih bude i više".
foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar
foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar
foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar
foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar
foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar
foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar
foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar
foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar
foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar
foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar
foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar

foto: Ivan Perica/HRT centar Zadar

U Zadru Konferencija o višegodišnjem planu upravljanja za malu plavu ribu u Jadranu i to u trenutku kad zbog potrebe zaštite srdela i inćuna - između 2020-e i 2030-e Europska komisija namjerava znatno smanjiti izlov.

S toga je na konferenciji uz ministra poljoprovrede Tomislava Tolušića sudjelovao i europski povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella.

Ribolov male plave ribe, tj. plivaričarski ribolov, najvažniji je dio ribarstva Republike Hrvatske, a o plivaričarskom ulovu ovisi i cjelokupna industrija prerade ribe, ali i uzgoja tuna. Svaka promjena u regulaciji ovog ribolova ima dalekosežne socio-ekonomske posljedice stoga se raspravlja i o o Mediteranskoj uredbi, koju čekaju izmjene. Ministar Tolušić kaže kako nastojanja ministarstva i ribara idu u istom smjeru - očuvati riblje bogatstvo.

    Način kako doći do svega toga tu se možda malo razlikujemo. Komisija je dala jedan prijedlog koji ide u dobrom smjeru ali ga treba razraditi. Ono što hrvatska strana smatra da smo postavili puno ograničenja. Pokušavamo s našim ribarima uspostaviti komunikaciju koja je za sada na odličnoj razini. Shvaćamo važnost očuvanja ribarskih stokova, znači ribnog bogatstva, a činit ćemo sve to i u budućnosti. 

Europski  povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella istaknuo je kako su dosadašnje uredbe na Baltiku, Atlantiku i Mediteranu dale dobre rezultate. Dodao je kako je poseban problem Sredozemlje - gdje je čak 93 posto ribljih stokova preizlovljeno. Osvrnuo se i na Jadransko more, te mjere koje će na ribarsku industriju posebno utjecati u Hrvatskoj,  Italiji i Sloveniji. O planovima europske komisije za taj dio mediterana govorio je i hrvatskim ribarima:

   Objasnili smo im kakva su posljedice ukoliko ništa ne poduzmemo i potrebu za očuvanjem ribljih stokova, kako bi očuvali i riboprerađivačku industriju. Mislim da možemo postići rješenje za Jadran, koje će zadovoljiti i zaštitu ribljeg fonda, ali i ribare.

   Na konferenciji u Zadru sudjeluje osamdesetak stranih i domaćih stručnjaka u području ribarstva, kao i predstavnici ministarstava nadležnih za ribarstvo Italije, Slovenije i Hrvatske.

 

Ministar Tolušić o ribi i ribarskom prigovaranju

Komentari