Čiji brodovi će ploviti na neprofitabilnim linijama?

Čiji brodovi će ploviti na neprofitabilnim linijama?

Filip Brala/PIXSELL, ilustracija

U nazočnosti članova stručnih povjerenstava i predstavnika brodara u Agenciji za obalni linijski pomorski promet u Splitu otvorene su ponude prispjele na natječaje za odabir brodara koji će od 1. siječnja 2018. godine obavljati prijevoz na neprofitabilnim državnim brodskim linijama.

Prije desetak dana otvorene su prispjele ponude na natječaje za odabir brodara koji će od 1. siječnja 2018. godine obavljati prijevoz na neprofitabilnim državnim brzobrodskim linijama. Za brodske linije pristiglo je ukupno osam ponuda, a za brzobrodske njih 18.

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisani su natječaji za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza od 1. siječnja 2018. godine na neprofitabilnim državnim brodskim linijama:

- 405 Rava – (Mala Rava – Veli Iž – Mali Iž) – Zadar i obratno 
- 406 Zadar – Sali – Zaglav i obratno
- 415 Vrgada – Pakoštane – (Biograd) i obratno

Na natječaj za održavanje linija 405/406 ponudu je dao brodar G & V Line Iadera d.o.o. dok se za održavanje linije broj 415 javio brodar RPZ Vrgada.

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisani su i natječaji za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza od 1. siječnja 2018. godine na neprofitabilnim državnim brzobrodskim linijama:

- 9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) – Zadar i obratno
- 9309 Novalja – Rab – Rijeka i obratno
- 9401 Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno
- 9403 Ist/Široka – (Zapuntel – Brgulje – Molat) – Zadar i obratno
- 9404 Brbinj – (Božava – Zverinac – Sestrunj – Rivanj) – Zadar i obratno 
- 9405 Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – (Mala Rava – Rava) i obratno
- 9406 Zadar – Sali – Zaglav – (Iž Mali/Bršanj) i obratno

Brodar Jadrolinija jedini je dao ponude za održavanje linija 9309 i 9403. Jadrolinija se javila i na natječaj za linije 9404/9405, na koji se javio i brodar Montana line d.o.o. Brodar Miatrade d.o.o. jedini je ponuditelj na liniji 9401, dok je za liniju 9406 pristigla samo ponuda brodara G & V line Iadera d.o.o. Na koncu, za liniju 9141 pristigla je jedna ponuda, i to brodara Catamaran line d.o.o.

Stručna povjerenstva će ponude pregledati, ocijeniti i zapisnički konstatirati rezultate, a rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Komentari