Najave: Euroclassic Notturno

Ponedjeljak, 23.04.2018 00:00

Euroclassic notturno

U prvome dijelu programa poslušajte Bachov Peti koncert za čembalo u f-molu te Septet u B-duru Franza Berwalda. U dva sata na rasporedu je reprodukcija snimke recitala solo-pjesama što su ga sopranistica Mercedes Gancedo i pijanistica Beatriz Miralles održali 3. studenoga prošle godine u Barceloni. Iz trećega dijela programa izdvajamo Schubertovu Drugu simfoniju u D-duru te Rekvijem Česlovasa Sasnauskasa.

Utorak, 24.04.2018 00:00

Euroclassic notturno

Iz prvoga dijela emisije izdvajamo Hindemithove Simfonijske metamorfoze i Simfoniju u g-molu Friedricha Kunzena. U dva sata emitiramo snimku koncerta što ga je Simfonijski orkestar San Franciska pod vodstvom Michaela Tilsona Thomasa održao 31. kolovoza 2015. u Londonu - na programu su djela Ivesa, Bartóka, Beethovena i Brahmsa. U trećemu dijelu poslušajte, među ostalim, i Bachov Magnificat u D-duru te Deset poljskih plesova Witolda Lutosławskog.

Srijeda, 25.04.2018 00:00

Euroclassic notturno

U prvome dijelu programa možete, među ostalim, čuti i dvije Glorije, iz kajdanki Ruth Watson Henderson i Thomasa Tallisa. U dva sata poslušajte kako je gambist Theodoro Baù interpretirao Telemannove Fantazije za violu da gamba na koncertu održanome u poljskom Paradyżu u kolovozu prošle godine. Iz trećega dijela programa izdvajamo Beethovenovu Missu solemnis te Stravinskijevu skladbu Dumberton Oaks u inačici za dva glasovira.

Četvrtak, 26.04.2018 00:00

Euroclassic notturno

Emisiju otvaramo dvama djelima Edvarda Griega - njegovom obradom Mozartove Sonate u C-duru te orkestralnom inačicom Prvoga norveškog plesa. Termin u dva sata rezerviran je za snimku koncerta održanog 29. kolovoza 2015. na londonskome festivalu BBC Proms - Sakari Oramo ravnao je BBC-jevim simfonijskim orkestrom u izvedbama djela Jeana Sibeliusa. Iz trećega dijela programa izdvajamo Haydnovu Stočetvrtu simfoniju u D-duru te Brahmsovu Treću violinsku sonatu u d-molu.

Petak, 27.04.2018 00:00

Euroclassic notturno

U prvome dijelu emisije poslušajte Bachov motet Pjevajte Gospodinu pjesmu novu i Schubertovu Petu simfoniju u B-duru. Iz drugoga dijela programa izvajamo Brahmsov Kvintet s klarinetom u h-molu te Haydnov "Kvintni" kvartet u d-molu. U trećemu dijelu možete čuti i Treću simfoniju Carla Nielsena te Elemente Jean-Féryja Rebela.

Subota, 28.04.2018 00:00

Euroclassic notturno

Iz prvoga dijela programa izdvajamo Pet pjesama za bariton i orkestar Vladimira Ruždjaka te Rahmanjinovljeve Varijacije na Corellijevu temu. U dva sata poslušajte snimku prošlogodišnjeg nastupa Frajburškog baroknog orkestra na londonskome festivalu BBC Proms - Pablo Heras-Casado ravnao je izvedbama djela Felixa Mendelssohna. Iz trećega dijela izdvajamo Missu pro pace Felixa Nowowiejskog i uvertiru Talija Nicolaasa Bouwmana.

Nedjelja, 29.04.2018 00:00

Euroclassic notturno

U prvome dijelu programa možete čuti Beethovenovu Osmu simfoniju u F-duru te Bruchov Drugi violinski koncert u d-molu. U dva sata na rasporeda je snimka koncerta što ga je ansambl limenih puhača tenThing održano 5. kolovoza 2013. na londonskome festivalu BBC Proms, izvodeći djela Griega, Weilla, Piazzolle i Bizeta. Iz trećega dijela emisije izdvajamo Bachovu Prvu orkestralnu suitu u C-duru te Brahmsovih Šest kvarteta za zbor i glasovir.

Ponedjeljak, 30.04.2018 00:00

Euroclassic notturno

U prvome dijelu emisije na rasporedu su, među ostalim, Mendelssohnova Škotska simfonija i Dvořákov Američki kvartet. U dva sata poslušajte snimku koncerta što ga je Mahlerov komorni orkestar održao u Katowicama 15. svibnja 2016. - Thomas Sødergard ravnao je izvedbama djela Sibeliusa, Brittena i Schuberta. Iz trećega dijela izdvajamo Suitu o zdencu Blaža Arniča.


Euroclassic Notturno
Euroclassic Notturno

HRT – HR 3 — Glazba

Noćni glazbeni program "Euroclassic Notturno" zajednički je projekt niza zemalja članica Europske radiodifuzijske unije. Glazbu odabire BBC iz arhiva zvučnih zapisa javnih radija uključenih u projekt.

Najave

Euroclassic notturno

Ponedjeljak, 23.04.2018. 00:00 - 06:00

U prvome dijelu programa poslušajte Bachov Peti koncert za čembalo u f-molu te Septet u B-duru Franza Berwalda. U dva sata na rasporedu je reprodukcija snimke recitala solo-pjesama što su ...

Euroclassic notturno
Utorak, 24.04.2018. 00:00 - 06:00

Euroclassic notturno
Srijeda, 25.04.2018. 00:00 - 06:00

Sve najave