Chant français

Chant français

Francis Poulenc: Salve Regina, Quem vidistis, pastores, Videntes stellam; Marc-Antoine Charpeniter: Messe Ă  8 voix et 8 instruments Zbor HRT-a; HRBA, dir. Marc Korovitch d\ltrpar

O emisiji Sfumato

Svakoga mjeseca jedan je utorak rezerviran za koncert Zbora Hrvatske radiotelevizije iz ciklusa Sfumato. Nakon što je kroz dugi niz godina domaćin koncerata bio Muzej Mimara, Sfumato se od sezone 2017.-2018. smjestio u koncertnoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda.

Pročitaj više

Sfumato
Sfumato

HRT – HR 3 — Glazba

Svakoga mjeseca jedan je utorak rezerviran za koncert Zbora Hrvatske radiotelevizije iz ciklusa Sfumato. Nakon što je kroz dugi niz godina domaćin koncerata bio Muzej Mimara, Sfumato se od sezone 2017.-2018. smjestio u koncertnoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda.

Najave

Sfumato

Utorak, 24.09.2019. 20:00 - 22:00

Izravni prijenos koncerta iz ciklusa Sfumato Zbora HRT-a HGZ, 24.09.2019. Galina Grigorjeva: Zbor HRT-a Dirigent Tomislav Fačini

Sve najave