Drago Štambuk: Preostaje nam Ljubav

Drago Štambuk: Preostaje nam Ljubav

Povodom sedamdesetoga rođendana liječnika, pjesnika, esejista, prevoditelja i diplomata Drage Štambuka, autorica večerašnjega eseja, Vjekoslava Jurdana, izvanredna profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli upoznat će nas s njegovom posljednjom pjesničkom zbirkom Theurgia. Podrobnu raščlambu zbirke autorica započinje na teorijskoj podlozi filozofkinje i feminističke teoretičarke Rosi Braidotti koja definira nomadsku svijest, a Jurdana prepoznaje sva Štambukova lutanja, svojevrsne „intelektualističke itinerere“, ovoga migranta, „multikulturalne individue“. Slijedi uvid u teorijsku misao Michela Foucaulta u tekstu O drugim prostorima kroz koju autorica objašnjava Štambukove utopije, imaginarne prostore i heterotopije, ponajprije brazilska prostranstva jer prema Tonku Maroeviću Theurgia i jest Štambukova summa brasiliana. Konačno, kroz prizmu djela teologa, antropologa, paleontologa i esejista, Teilharda de Chardina Vjekoslava Jurdana detektira kozmičku i kristocentričnu sastavnicu Štambukova djela.

O emisiji Kozmopolis

Emisija "Kozmopolis – književnost u kontekstu" donosi eseje književnih povjesničara i teoretičara i, uz ostalo, traži odgovore na pitanja o ulozi književnosti u 21. stoljeću te o tome koliko je važno graditi vlastite smjernice i biti inovativan u nacionalnim i internacionalnim razmjerima...

Pročitaj više

Kozmopolis
Kozmopolis

HRT – HR 3 — Kultura, umjetnost, književnost, znanost

Emisija "Kozmopolis – književnost u kontekstu" donosi eseje književnih povjesničara i teoretičara i, uz ostalo, traži odgovore na pitanja o ulozi književnosti u 21. stoljeću te o tome koliko je važno graditi vlastite smjernice i biti inovativan u nacionalnim i internacionalnim razmjerima...

Najave

KOZMOPOLIS: ROMANTIČKI POTENCIJALI WILLIAMA WORDSWORTHA

Ponedjeljak, 14.12.2020. 23:00 - 23:30

Priključujemo se obilježavanju 250. obljetnice rođenja engleskoga pjesnika Williama Wordswortha i 220. obljetnice glasovitoga 2. izdanja zbirke „Lirskih balada“ s njegovim znamenitim predgovorom. Doktorica anglistike Martina Domines Veliki u eseju ...

Kontekst Erazmova baselskog izdanja Jeronimovih djela
Ponedjeljak, 21.12.2020. 23:00 - 23:30

Sve najave