Hélène Frichot: Prljava teorija: arhitektonska natucanja

Hélène Frichot: Prljava teorija: arhitektonska natucanja

Ovom emisijom nastavljamo ciklus „Diskurs kao arhitektonska praksa” autorice Mire Stanić.

U emisiji ćemo slušati predavanje "Prljava teorija: arhitektonska natucanja". Oslanjajući se na svoju nedavno objavljenu džepnu publikaciju Prljava teorija: arhitektura u nevolji, u ovom predavanju Hélène Frichot govori o prljavštini i kao o materiji koju treba slijediti i kao o konceptu s kojim se treba suočiti da bi se mogli nositi sa suvremenim ekološkim krizama. Prljavština se infiltrira svuda, a ako je ne vidite ispred sebe, to je zato što se skuplja, zadržava i njome se upravlja s nekoga drugog mjesta. Razmišljati s prljavštinom znači razmišljati s lokalnim i globalnim okolišnim svjetovima i prema tome preusmjeriti naše kreativne prakse.

Predavanje je održano na Fakultetu za arhitekturu i krajobraznu arhitekturu Sveučilišta u Edinburghu u studenom 2020. godine u sklopu serije javnih predavanja Trenja. Trenja izazivaju arhitekturu, krajobraznu arhitekturu i srodna područja da se posvete trima međusobno povezanim temama: dekolonizaciji, ekologiji i praksi. Trenja ističu kritički angažman fakulteta u odnosu prema ključnim socijalnim i ekološkim pitanjima našeg doba te doprinose tekućim raspravama u istraživanju, praksi i pedagogiji, slaveći raznolikost glasova i mnoštvo pristupa.

Teoretičarka arhitekture i filozofkinja, spisateljica i kritičarka, Hélène Frichot (elen frišo) profesorica je arhitekture i filozofije i voditeljica studija arhitekture na Fakultetu arhitekture i prostornog planiranja Sveučilišta u Melbourneu. Gostujuća je profesorica i bivša voditeljica programa Kritičkih studija u arhitekturi na Fakultetu arhitekture Sveučilišta KTH u Stockholmu. Njezine nedavne publikacije uključuju Prljava teorija: arhitektura u nevolji, Kreativne ekologije: teoretiziranje arhitektonske prakse te Kako se učiniti moćnim alatom feminističkog projektiranja.

Hélène Frichot: Prljava teorija: arhitektonska natucanja

O emisiji Stvarnost prostora

Arhitektura, urbanizam, javni prostor, umjetničke akcije u javnom i o javnom prostoru teme su o kojima se govori u emisiji Stvarnost prostora. Urednica: Evelina Turković Autori: Ana Dana Beroš, Tomislav Pavelić, Marko Sančanin, Mira Stanić, Vesna Vuković, Frano Petar Zovko

Pročitaj više

Stvarnost prostora
Stvarnost prostora

HRT – HR 3 — Društvo, umjetnost

Arhitektura, urbanizam, javni prostor, umjetničke akcije u javnom i o javnom prostoru teme su o kojima se govori u emisiji Stvarnost prostora. Urednica: Evelina Turković Autori: Ana Dana Beroš, Tomislav Pavelić, Marko Sančanin, Mira Stanić, Vesna Vuković, Frano Petar Zovko

Najave
Anatole Kopp: Grad i Revolucija – Sovjetska arhitektura i planiranje grada 1917. – 1935., 2. dio

Anatole Kopp: Grad i Revolucija – Sovjetska arhitektura i planiranje grada 1917. – 1935., 2. dio

Srijeda, 08.12.2021. 16:03 - 16:32

Ovom emisijom nastavljamo ciklus autora Frane Petra Zovka, a i dalje se bavimo avangardnom arhitekturom Sovjetskog Saveza. Pozornost ne posvećujemo samo izvornim djelima, nego i povjesničarima, teoretičarkama i kritičarima arhitekture ...

Ross Wolfe: O Claudeu Schnaidtu; Claude Schnaidt: Hannes Meyer, Marksist i modernist (1889. – 1954.)
Srijeda, 15.12.2021. 16:03 - 16:35

Claude Schnaidt: Hannes Meyer, Marksist i modernist (1889. – 1954.), 2. dio
Srijeda, 22.12.2021. 16:03 - 16:33

Sve najave