Emisija 01.12.2019.

Emisija 01.12.2019.

Gost je pjesnik i profesor Tomislav Bogdan. Rođen 21. ožujka 1973. u Splitu. U Splitu završio osnovnu i srednju školu, a studij komparativne književnosti i filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1997. zaposlen na istom fakultetu, na Katedri za stariju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pohađao je poslijediplomski studij književnosti, magistrirao (2001) i doktorirao (2005) s temom o hrvatskoj ljubavnoj lirici 15. i 16. stoljeća. U znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za stariju hrvatsku književnost izabran je 2007, a za izvanrednog profesora 2013. Svojim zagrebačkim studentima predaje o hrvatskoj ranonovovjekovnoj književnosti, nekoliko puta držao je nastavu i na poslijediplomskim studijima na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a kao gostujući predavač boravio je na sveučilištima u Italiji, Njemačkoj, Češkoj i Poljskoj. U nekoliko navrata boravio je na stručnom usavršavanju u inozemstvu, i to na sveučilištima u Beču, Udinama, Veneciji i Bonnu. Izlagao je na više od dvadeset znanstvenih skupova, od čega desetak međunarodnih (primjerice Petrarca a jedność kultury europejskiej - La tradizione del Petrarca e l'unità della cultura europea, Varšava, 2004; Städtische Kultur in Dalmatien: Die Genese eines europäischen Kulturraums, Bonn, 2006; Miasto w kulturze chorwackiej - Urbano u hrvatskoj kulturi, Varšava, 2006; Marin Držić, svjetionik dubrovačke renesanse - Marin Držić, écrivain phare de la Renaissance à Dubrovnik, Pariz, 2008; Trans-Misje Kroatystyki - Trans-misije kroatistike, Poznań, 2013; Związki polsko-chorwackie na przestrzeni wieków. Historia, kultura, literatura, Kraków, 2016; Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi, Katowice, 2019). Uža su mu područja zanimanja hrvatska ranonovovjekovna književnost, starija hrvatska i evropska lirika te teorija lirike, o čemu je od 1998. objavio nekoliko desetaka znanstvenih radova. Napisao je više od stotinu članaka u nizu leksikonskih i enciklopedijskih izdanja, među kojima se ističu Leksikon hrvatskih pisaca, Zagreb, 2000, Leksikon hrvatske književnosti. Djela, Zagreb, 2008, Hrvatska književna enciklopedija, sv. 1-4, Zagreb, 2010-2012. Od 2009. do 2012. bio je zamjenik voditelja Zagrebačke slavističke škole. Priredio je nekoliko zbornika znanstvenih radova i izdanja djela starijih hrvatskih pisaca te je objavio tri autorske znanstvene knjige. Član je uredništva u časopisu Umjetnost riječi. Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu. Ivica Prtenjača

O emisiji Moj izbor

Emisija "Moj izbor" pokušava osvijetliti poetike, saznati stvaralačke razloge i portretirati svakoga gosta, kroz razgovor o njegovim djelima, njegovim ukusima ili glazbenom izboru. Svaki gost bira pet skladbi, a doznajemo kako ostale grane umjetnosti utječu na spisateljsku inspiraciju ili sumnju.

Pročitaj više

Moj izbor
Moj izbor

HRT – HR 3 — Talk show

Emisija "Moj izbor" pokušava osvijetliti poetike, saznati stvaralačke razloge i portretirati svakoga gosta, kroz razgovor o njegovim djelima, njegovim ukusima ili glazbenom izboru. Svaki gost bira pet skladbi, a doznajemo kako ostale grane umjetnosti utječu na spisateljsku inspiraciju ili sumnju.

Najave

Moj izbor

Petak, 25.09.2020. 18:00 - 19:00

Dragan Pavelić (1946.) objavio je Bosanski ljetopis 1992.-1993. (Alfa, 1994.). Kod nakladnika Durieux izlaze njegovi zapisi i romani: Između prije i poslije (1998.), Sarajlije (2001.) i Le Chapelet de Visoko ...

Moj izbor
Nedjelja, 27.09.2020. 11:00 - 12:00

Sve najave
Poslušajte

Emisija 13.09.2020.
Nedjelja, 13.09.2020 18:00