Perunovi kamenovi

Perunovi kamenovi

Irena Plejić Premec, Hrvoje Hanzec

Trideset godina svoje znanstvene karijere akademik Radoslav Katičić posvetio je radu na rekonstrukciji praslavenskih mitskih tekstova. Skupljajući tekstove pučke književnosti slavenskih i baltičkih naroda, zapisane i još uvijek žive, nailazio je u njima na iznenađujuće podudarnosti: stihove i sklopove riječi koji su okamenjeni preživjeli stoljeća, često očuvani samo kao zvuk odvojen od značenja. Slažući i uspoređujući pronađene krhotine, komadiće drevnih svetih tekstova, uspio je rekonstruirati dijelove teksta mitske priče o božanskom boju. Sukob je to gospodara suhoga svijeta, vatre i groma - Peruna i boga vlažnog donjeg svijeta, zelenila i plodnosti - Velesa. Iz rekonstruiranog teksta nazire se slika konteksta u kojem je mit nastao, mitskog svijeta Praslavena koji se temelji na dihotomiji reda (Perun) i kaosa (Veles).

Perunova i Velesova bit, kamen i voda, susreću se na mjestu gdje kaos daje snagu redu, a priroda život i hranu čovjeku – u mlinu. Kaotični šum i buk vode kao čiste sile koja se pretvara u ritam mlinskog kamenja i njegovo ponavljajuće kružno gibanje zvuk su njihova stvaralačkog sukoba. Povezuje ih ljudski element pojavljujući se u obliku krhotina mitskih pjesama, i glas istraživača, tragača, onoga koji soči (osluškuje, slijedi i traži), poput drevnih šumskih lovaca, rastvarajući pukotine u vremenu i oživljujući zaboravljena značenja utisnuta u jezik.

Autorica: Irena Plejić Premec

Ton majstor: Hrvoje Hanzec

Perunovi kamenovi

Preuzmite datoteku

Perunovi kamenovi 15,8 MB

O emisiji Ars acustica

Emisija Ars Acustica na Trećem programu Hrvatskoga radija od 1995. godine propituje inovativne pristupe glazbenim i dramskim formama i bavi se eksperimentiranjem zvukom .

Pročitaj više

Ars acustica
Ars acustica

HRT – HR 3 — Dramski program

Emisija Ars Acustica na Trećem programu Hrvatskoga radija od 1995. godine propituje inovativne pristupe glazbenim i dramskim formama i bavi se eksperimentiranjem zvukom .

Poslušajte

Leo Beslać/Adrian Pelc: KRIZA KRIKA
Subota, 27.10.2018 23:30

RAD
Subota, 07.07.2018 23:30

Perunovi kamenovi
Subota, 07.04.2018 23:30

Od titraja do doživljaja
Subota, 27.01.2018 23:30