Arhiva slušaonice - Kozmos i etos

HRT – HR 3 — Četvrtak, 18.04.2019 08:45

Emisija 18.04.2019.

Govorimo o imoralizmu Friedricha Nietzschea, o uvjetovanosti i oslobađajućem smislu morala. Tematiziramo različite pristupe utemeljenju etike, zatim Nietzscheovu kritiku morala, formuliranje problema morala, pri čemu se posebice osvrćemo na njegovu genealogiju morala. Objašnjavamo kako je Nietzsche kritizirao tradicionalno shvaćanje metafizike od kojega se, u isti mah, nije htio odvojiti. Osobitu pozornost posvećujemo Nietzscheovu tumačenju života i postojanja za koje je bio uvjeren da su se do tada pogrešno procjenjivali. K tome govorimo, uz ostalo, o Nietzscheovim stajalištima o vrijednosti morala kao puta prema prevrednovanju, o putu od volje za moć do slobodne volje, zatim od slobodne volje do volje za ništa. Gošća je dr. sc. Ksenija Grubišić, docentica na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 04.04.2019 08:45

Emisija 04.04.2019.

Estetika, kao filozofija lijepog i filozofija umjetnosti, svoj emancipacijski smisao duguje zapravo ružnom jer ona nastaje kao osjetilno (grč. "aisthēsis") iskrivljenje i deformacija u odnosu na formu kao ideju sklada, cjeline i dovršenosti. Govorimo o "drugoj strani" estetike, koja kroz mišljenje ružnog otvara svojevrsnu "estetičku pobunu" protiv dominacije još od antike baštinjenoga metafizičkog ideala ljepote kao reda i harmonije, proporcije i simetrije. Tematiziramo metafiziku lijepog kao formaciju i estetiku ružnog kao de-formaciju, u povijesnom rasponu od Platonove forme kao ideje i Aristotelove forme kao tvari do Ranciereove političke "estetike krivoga" te asimetrije u estetici arhitekture Jeana Nouvela. Gost je dr. sc. Goran Sunajko, naslovni docent na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 28.03.2019 08:45

Emisija 28.03.2019.

Razgovaramo o trojedinstvu informacije, energije i materije. U naše post-postmoderno i tzv. post-industrijsko doba preobilje lako dostupnih informacija znatno otežava ili čak onemogućuje njihovo sistematiziranje, što se iskazuje velikim problemom općeg obrazovnog sustava. Jedno od rješenja je uvođenje sintezologijskoga pristupa, što zahtijeva selekciju informacija te omogućuje dolazak do novoga, općenitijeg znanja, u čemu važnu ulogu ima sustavnosna teorija. Na temelju sintezologijskoga pristupa govorimo o trima tehničkim sustavima: informaciji, energiji i materiji. Razmatramo njihove praizvore u događaju Velikoga praska pri čemu se dohvaćamo i metafizičke analize pitanja prvenstva informacije ili energije. Gost je prof. dr. Igor Čatić, professor emeritus Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Kozmos i etos
Kozmos i etos

HRT – HR 3 — Znanost

Emisija aktualizira teme iz područja znanosti, filozofije i umjetnosti. Tražimo odgovore na pitanja koja se dohvaćaju čovjekova položaja u našemu postindustrijskom odnosno postmodernom društvu u Hrvatskoj i svijetu. Autor i voditelj emisije je Marito Mihovil Letica.

Najave

Kozmos i etos

Četvrtak, 25.04.2019. 08:45 - 09:30

Ususret turističkoj sezoni govorimo o staroj i znamenitoj splitskoj ulici Radunici kao turističkoj destinaciji. Riječ je o tipičnoj dalmatinskoj "kaleti" smještenoj neposredno uz glavnu splitsku tržnicu u središtu grada, nadomak ...

Sve najave
Poslušajte

Emisija 18.04.2019.
Četvrtak, 18.04.2019 08:45

Aristotelova psihologijska koncepcija značenja
Četvrtak, 11.04.2019 08:45

Emisija 04.04.2019.
Četvrtak, 04.04.2019 08:45

Emisija 28.03.2019.
Četvrtak, 28.03.2019 08:45