Arhiva slušaonice - Kozmos i etos

HRT – HR 3 — Četvrtak, 21.10.2021 08:45

Emisija 21.10.2021.

Razgovaramo o četirima prigovorima deskriptivističkom shvaćanju imenâ. Deskriptivizam je gotovo cijelo stoljeće bio dominantno semantičko gledište u analitičkoj tradiciji. Sedamdesetih godina 20. stoljeća autori poput Keitha Donnellana, Davida Kaplana, Saula Kripkea i Hilaryja Putnama ponudili su niz argumenata koji smjeraju pokazati da je deskriptivizam i kao teorija značenja i kao teorija referencije neodrživ. U emisiji kritički prikazujemo tri središnja argumenta protiv deskriptivističkoga shvaćanja značenja i referencije vlastitih imena (modalnog, epistemološkog i semantičkog argumenta), zajedno s dodatnim Kripkeovim argumentom usmjerenim protiv deskriptivističke koncepcije propozicijskoga sadržaja nazvanog "argument zajedničkog vjerovanja". Gost je dr. sc. Dušan Dožudić iz Instituta za filozofiju u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 14.10.2021 08:45

Emisija 14.10.2021.

Tražimo odgovor na pitanje koje se jednima može činiti besmislenim, a drugima retoričkim: Je li papa Franjo katolik? Rečeno se pitanje našlo na udaru medijskoga senzacionalizma, s jedne strane, i k tome, s druge strane, neutemeljenoga i pretjeranoga žara za obranom crkvenoga nauka i discipline od, ipak, etički opravdanoga, teološki neupitnoga i ekleziološki prihvatljivoga drukčijeg katoličkog stila i mentaliteta pape Franje. U emisiji spominjemo neke povijesne primjere, upućujemo na izvore crkvenog učiteljstva, posebice na nauk Drugoga vatikanskog koncila, iznosimo prikladne teološke argumente pomoću kojih se mogu razabirati pravi motivi kojima su vođeni kritičari pape Franje. Zatim govorimo o volji za "osvajanjem prostora Crkve" i čuvanjem statusa quo, što je protivno odlukama i namjerama Drugoga Vatikanskog koncila. Gost je prof. dr. sc. Tonči Matulić s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 30.09.2021 08:45

ADVOKATI VIRUSA - INTELEKTUALCI I PANDEMIJA 03.06.2021

U emisiji „Kozmos i etos“ razgovaramo o stajalištima zapadnjačkih intelektualaca o pandemiji bolesti COVID-19. Razmatramo neke od najraširenijih ideja i emocija potaknutih novom globalnom situacijom koju je prouzročila pandemija koronavirusa. Tražimo odgovore na pitanja šalje li priroda čovjeku određenu poruku, kažnjava li čovjeka ili ga iscjeljuje, je li koronavirus „Zemljino cjepivo“, zašto neki smatraju da je pandemija koronavirusa „blagoslov“ i prilika za duhovnu preobrazbu. K tome govorimo o „narušenoj naravnoj ravnoteži prirode“, odgovaramo na pitanje je li ova pandemija svojevrsni „crni labud“ koji je doletio niotkud te se dohvaćamo „virološkog katekizma“. O svemu tome govori dr. sc. Martino Rossi Monti iz Instituta za filozofiju u Zagrebu.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 23.09.2021 08:45

ŽIVOT I DJELO DR. MILANA ŠUFFLAYA – U POVODU 90. GODIŠNJICE SMRTI 01.04.2021

U emisiji „Kozmos i etos“ razgovaramo o životu i djelovanju dr. Milana pl. Šufflaya, hrvatskoga povjesničara, sveučilišnoga profesora, svjetski priznatoga balkanologa i albanologa, poliglota, književnika i futurologa, pravaškoga političara i borca za hrvatsko državno pravo, odnosno pravo hrvatskoga naroda na samoodređenje. Dana 19. veljače 2021. navršilo se 90 godina od Šufflayeve smrti, to jest okrutnoga političkog ubojstva po narudžbi jugoslavenskoga kralja Aleksandra Karađorđevića. Taj je zločin izazvao snažnu reakciju europske i svjetske javnosti ponajviše zahvaljujući prosvjednomu pismu što su ga početkom travnja 1931. na adresu Međunarodne lige za ljudska prava u Parizu uputili znanstvenik Albert Einstein i književnik Heinrich Mann. O tome govori prof. dr. sc. Hrvoje Gračanin s Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 16.09.2021 08:45

BUNJEVAČKI GOVOR IZMEĐU LINGVISTIKE I POLITIKE 06.05.2021

Bunjevački govor između lingvistike i politike U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o bunjevačkome govoru između lingvistike i politike. Bunjevački govor u gradu Subotici žele političkim razlozima proglasiti jezikom te izdvojiti iz okrilja hrvatskoga jezika, što je početkom ožujka 2021. izazvalo prosvjednu notu hrvatske diplomacije upućenu Republici Srbiji. Razmatramo lingvističke kriterije prema kojima se jezik razlikuje od govora i nadilazi ga. Ukratko se osvrćemo na podrijetlo Bunjevaca, na bunjevačka prezimena, spominjemo tri ogranka Bunjevaca te naposljetku predstavljamo novi projekt Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, to jest namjeru te ustanove da bunjevački govori, kao nematerijalno kulturno dobro, budu upisani u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. O tome govore dr. sc. Ivana Kurtović Budja i dr. sc. Domagoj Vidović, zaposlenici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 09.09.2021 08:45

MODA U KRIZNIM RAZDOBLJIMA I POLITIČKOM AKTIVIZMU 29.04.2021

U emisiji „Kozmos i etos“ razgovaramo o mjestu i ulozi mode u kriznim razdobljima i političkom aktivizmu. Odjeća ideoloških konotacija iskazuje se svojevrsnim simbolom misaone kohezije određenih pokreta, ali i materijaliziranim znakom različitih političkih identiteta. Tematiziramo društvene okolnosti i mijene u 20. i 21. stoljeću, ali se dohvaćamo i ranijih vremena, 16. stoljeća, od kada postoje prve publikacije posvećene fenomenu mode, te još više 18. stoljeća, kada je Francuska građanska revolucija unijela brojne promjene u sve sfere društvenoga života, na poseban način u modu. Ponajviše govorimo o modi u kriznim razdobljima – prije, za vrijeme i nakon Drugoga svjetskog rata – te o odjeći kao simbolu političkog aktivizma od Francuske revolucije do danas, u 21. stoljeću. Gošća je prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič s Tekstilno-tehnološkoga fakulteta u Zagrebu.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 02.09.2021 08:45

SCHELLINGOVA POZICIJA U POVIJESTI FILOZOFIJE 29.10.2020

U emisiji „Kozmos i etos“ razgovaramo o razumijevanju Schellingova položaja u povijesti filozofije. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling vodeći je filozof njemačkoga idealizma i romantizma. Razvijajući „filozofiju identiteta“ Schelling je spoznao da se opreke između realnoga i idealnoga, između prirode i duha razrješuju u Apsolutnom. Govorimo o Schellingovu sustavu „objektivnog idealizma“ poznatom i kao „filozofija apsolutnog identiteta“, o promjeni forme izlaganja u Schellingovu stvaralaštvu, o njegovim spisima u kojima se očituje o shvaćanju vlastite uloge u razvoju filozofije, k tome je riječ o Schellingovu razvijanju povijesne filozofije kao filozofije objave i o njegovu osebujnom estetičkom panteizmu. Naposljetku govorimo o nedavno objavljenome hrvatskom izdanju Schellingove knjige „Stuttgartska privatna predavanja“. Gost je Kristijan Gradečak, magistar filozofije.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 26.08.2021 08:45

PERSONALIZAM I LJUDSKA PRAVA 1.10.2020.

U emisiji „Kozmos i etos“ razgovaramo o personalizmu i ljudskim pravima.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 19.08.2021 08:45

KRŠĆANSKI KORIJENI HEGELOVA LIBERALIZMA 04.02.2021

U emisiji „Kozmos i etos“ razgovaramo o jednome od najvećih, najdubljih i najdalekosežnijih mislitelja u cjelokupnoj povijesti filozofije – Georgu Wilhelmu Friedrichu Hegelu. U povodu 250. obljetnice njegova rođenja i 190. godišnjice smrti tematiziramo kršćanske korijene Hegelova liberalizma. Dohvaćamo se Hegelovih stajališta o svjetskoj povijesti, o Sokratu i Isusu, o Francuskoj građanskoj revoluciji, zatim govorimo o tome kako su Hegelov odnos prema Francuskoj revoluciji i liberalizmu prosuđivali neki suvremeni mislitelji tijekom 20. stoljeća do danas. Naposljetku nudimo odgovor na pitanje zašto je Hegel filozof koji ne samo da ima što reći današnjemu čovjeku nego je mjerodavan i smjerokazan za buduća vremena. Gost je prof. dr. Jure Zovko iz Instituta za filozofiju u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 12.08.2021 08:45

ZNANJE O POLITICI I HRVATSKA POLITOLOGIJA 24.12.2020

U emisiji "Kozmos i etos" predstavljamo novu knjigu Anđelka Milardovića naslovljenu "Znanje o politici i hrvatska politologija u europskom kontekstu". Govorimo o epistemologiji ili teoriji znanja i njezinoj uporabi u politologiji, o Mannheimovoj sociologiji znanja, o znanju o politici u eksplikaciji povijesti civilizacija, o vezi Mediterana i znanja o politici, o ideji republike i atlantskome republikanizmu. Posebnu pozornost pridajemo kontinuitetu znanja o politici. Zatim je riječ o povijesti hrvatske politologije, o specifičnim okolnostima nastanka i razvoja modernoga znanstvenog pristupa politici, političkome mišljenju i sferi političkoga djelovanja u Hrvatskoj tijekom proteklih stoljeća i danas. Gosti su prof. dr. Anđelko Milardović i izv. prof. dr. Marita Brčić Kuljiš.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 29.07.2021 08:45

O MUDROSLOVLJU I FILOZOFIJI U HRVATSKOJ 10.12.2020

U emisiji „Kozmos i etos“ razgovaramo o mudroslovlju odnosno filozofiji u Hrvatskoj. Misaonim sadržajima koji čine hrvatsku filozofiju u prvome redu prilazimo kao razotkrivanju uvjeta mogućnosti shvaćanja onoga što bi u svekolikoj filozofiji, koja kao takva u svojoj bA®ti ne podilazi fragmentaciji, omogućilo prepoznavanje i legitimiranje određenoga modusa mišljenja upravo s obzirom na ono hrvatsko. Razmatramo diskutabilnost nečega što se ima zvati „hrvatskom filozofijom“ i govorimo o značenju hrvatske filozofske baštine. Pri tome ističemo da među elementima od kojih se izgrađuje filozofska baština prednjači jezik, koji biva važnim konstitutivnim elementom filozofije. Pod pretpostavkom da filozofija može zadobiti bitno određenje u vidu onoga hrvatskog, ta će se autentičnost iskazivati kroz jezik. Tražimo odgovor na pitanje: Je li hrvatski jezik, kao jedan od slavenskih, filozofičan jezik? Gost je Bernard Špoljarić, magistar filozofije.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 22.07.2021 08:45

VELIKI JUBILEJ SV. JERONIMA DALMATINCA 12.11.2020

Razgovaramo o svetome Jeronimu u povodu 1600. godišnjice njegove smrti. Riječ je o znamenitome crkvenom ocu, teologu, piscu i prevoditelju, svjetski značajnome velikanu rođenom na hrvatskim prostorima. Zaštitnik je Dalmacije, teologAc, prevoditeljAc, knjižničarAc, učiteljAc, studenata i isposnika. Po njemu su nazvane brojne crkve u Hrvatskoj i svijetu, k tome škole i zavodi, među kojima i Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima u Rimu. U emisiji se dohvaćamo Jeronimova utjecaja ne samo na kulturu i književnost njegove domovine, Dalmacije i današnje Hrvatske, nego i na kulturu cijeloga zapadnoga kršćanskog svijeta. Uz to predstavljamo knjigu Slobodana Prosperova Novaka „Sveti Jeronim Dalmatinac“, čije je nedavno objavljivanje potaknuto ovim velikim svečevim jubilejom. O tome razgovaramo s povjesničarom književnosti i komparatistom prof. dr. Slobodanom Prosperovim Novakom i latinistom Petrom Uškovićem Croatom.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 08.07.2021 08:45

Emisija 08.07.2021.

U emisiji razgovaramo o historiografiji srednjovjekovnoga plesa mrtvaca u europskome kontekstu. Riječ je o kulturnoj baštini koju možemo promatrati i kao izraz koji simbolički sjedinjuje svjetovno i religijsko, a tematski nosi poruku jednakosti među ljudima, neovisno o njihovu staležu, imetku i dobi. Najviše govorimo o plesu mrtvaca na beramskim freskama u Istri, u crkvi svete Marije na Škrilinama iz 1474. Posrijedi su djela koja očuvanošću, motivima i stilom daju nemjerljiv doprinos likovnomu naslijeđu srednjovjekovlja i hrvatskoj kulturnoj baštini uopće. K tome govorimo o epidemijama kuge, nedaćama i ratovima, kao događajima koji su utjecali za kulturno stvaralaštvo, posebice likovno. Dohvaćamo se različitih istraživanja (arheoloških, medicinskih i drugih) o kugi ili "crnoj smrti", njezinoj pojavi i širenju onodobnom Europom. Gošća je Mirela Lenković, magistra povijesti umjetnosti i polonistike. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 01.07.2021 08:45

Emisija 01.07.2021.

U emisiji razgovaramo o historiografiji srednjovjekovnoga plesa mrtvaca u europskome kontekstu. Riječ je o kulturnoj baštini koju možemo promatrati i kao izraz koji simbolički sjedinjuje svjetovno i religijsko, a tematski nosi poruku jednakosti među ljudima, neovisno o njihovu staležu, imetku i dobi. Najviše govorimo o plesu mrtvaca na beramskim freskama u Istri, u crkvi svete Marije na Škrilinama iz 1474. Posrijedi su djela koja očuvanošću, motivima i stilom daju nemjerljiv doprinos likovnomu naslijeđu srednjovjekovlja i hrvatskoj kulturnoj baštini uopće. K tome govorimo o epidemijama kuge, nedaćama i ratovima, kao događajima koji su utjecali za kulturno stvaralaštvo, posebice likovno. Dohvaćamo se različitih istraživanja (arheoloških, medicinskih i drugih) o kugi ili "crnoj smrti", njezinoj pojavi i širenju onodobnom Europom. Gošća je Mirela Lenković, magistra povijesti umjetnosti i polonistike. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Kozmos i etos
Kozmos i etos

HRT – HR 3 — Znanost

Emisija aktualizira teme iz područja znanosti, filozofije i umjetnosti. Tražimo odgovore na pitanja koja se dohvaćaju čovjekova položaja u našemu postindustrijskom odnosno postmodernom društvu u Hrvatskoj i svijetu. Autor i voditelj emisije je Marito Mihovil Letica.

Najave

Kozmos i etos

Četvrtak, 28.10.2021. 08:45 - 09:30

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o sigurnosti i strahu. Te su teme izrazito ljudske, pa time i biblijske; one su teme evanđelja, dohvaćaju se čovjeka i njegova odnosa s ...

Sve najave
Poslušajte

Emisija 21.10.2021.
Četvrtak, 21.10.2021 08:45

Emisija 14.10.2021.
Četvrtak, 14.10.2021 08:45

Mediteranski korijeni hodočašća
Četvrtak, 07.10.2021 08:45

ADVOKATI VIRUSA - INTELEKTUALCI I PANDEMIJA 03.06.2021
Četvrtak, 30.09.2021 08:45