Arhiva slušaonice - Kozmos i etos

HRT – HR 3 — Četvrtak, 26.11.2020 08:45

Emisija 26.11.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o filozofskoj osnovi transhumanizma. Posrijedi je intelektualni i kulturni pokret o kojemu su izrečene različite i nerijetko dijametralno suprotne ocjene: od toga da "spašava ljudsku vrstu od istrebljenja" pa do stajališta da je riječ o "jednoj od najopasnijih ideja na svijetu". Dohvaćamo se najvažnijih postavki transhumanističkoga pokreta, koji se zalaže za korištenje tehnologije u svrhu unapređivanja ljudskoga stanja, odnosno u cilju poboljšavanja i razvijanja čovjekovih intelektualnih, fizičkih i psiholoških sposobnosti. Razjašnjavamo i razlučujemo osnovne pojmove - transhumanizam, posthumanizam, transhumano biće i posthumano biće - te razmatramo što o transhumanizmu iz vlastitih perspektiva govore filozofija znanosti, metafizika, etika, filozofija uma, filozofija religije i filozofija politike. Gost je Lovro Furjanić. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 19.11.2020 08:45

Emisija 19.11.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o cjelovitoj ekologiji i ljudskome dostojanstvu. Zauzimajući se za cjelovitu ekologiju papa Franjo nailazi na nerazumijevanje ne samo svjetskih političara i moćnika nego i nekih pripadnika strukture Katoličke crkve, među njima i pojedinih kardinala. Oni sadašnjemu papi spočitavaju da je "kršćanstvo pretvorio u znanost o spasenju sakralizacijom kozmosa i biološke raznolikosti, prirode i ekologije". U emisiji objašnjavamo da papa Franjo u tome pogledu dosljedno slijedi svoje prethodnike: Pavla VI., Ivana Pavla II. i Benedikta XVI. Govorimo o cjelovitoj ekologiji, koja pokretima za zaštitu prirode prigovara da se bore samo protiv zagađenja prirodnoga okoliša, a zanemaruju duhovno samozagađenje čovjeka, koje uporno smatraju jednim od njegovih prava, njegovom stečenom slobodom. Gost je mr. sc. Krešimir Cerovac. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 12.11.2020 08:45

Emisija 12.11.2020.

Razgovaramo o svetome Jeronimu u povodu 1600. godišnjice njegove smrti. Riječ je o znamenitome crkvenom ocu, teologu, piscu i prevoditelju, svjetski značajnome velikanu rođenom na hrvatskim prostorima. Zaštitnik je Dalmacije, teologâ, prevoditeljâ, knjižničarâ, učiteljâ, studenata i isposnika. Po njemu su nazvane brojne crkve u Hrvatskoj i svijetu, k tome škole i zavodi, među kojima i Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima u Rimu. U emisiji se dohvaćamo Jeronimova utjecaja ne samo na kulturu i književnost njegove domovine, Dalmacije i današnje Hrvatske, nego i na kulturu cijeloga zapadnoga kršćanskog svijeta. Uz to predstavljamo knjigu Slobodana Prosperova Novaka "Sveti Jeronim Dalmatinac", čije je nedavno objavljivanje potaknuto ovim velikim svečevim jubilejom. O tome razgovaramo s povjesničarom književnosti i komparatistom prof. dr. Slobodanom Prosperovim Novakom i latinistom Petrom Uškovićem Croatom. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 05.11.2020 08:45

Emisija 05.11.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o moliškim Hrvatima, našoj iseljeničkoj zajednici koju možemo smatrati najstarijom hrvatskom dijasporom. Moliški Hrvati prisutni su na jugu Italije više od pet stoljeća. Govorimo o njihovu dugom povijesnom putu od potpune anonimnosti i izoliranosti do otkrivanja u površnom i pogrešnom nazivu "Slavi", kojim su ih kroz povijest nazivali Talijani, sve do sredine 20. stoljeća kada su narodnosno-zemljopisnom sintagmom "moliški Hrvati" vraćeni kamo po svojemu podrijetlu pripadaju. Riječ je o Hrvatima koji su se zbog osvajačke ekspanzije Turaka u 15. i 16. stoljeću iselili iz Makarskoga primorja odnosno nešto šireg područja između rijeka Cetine i Neretve. Emisija u najosnovnijemu predstavlja jezik i kulturu moliškohrvatske zajednice u kontinuitetu kršćanske tradicije koju žive kroz svoje vjerske običaje. Gošća je dr. sc. Marta Račić, talijanistica i etnologinja. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 29.10.2020 08:45

Emisija 29.10.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o razumijevanju Schellingova položaja u povijesti filozofije. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling vodeći je filozof njemačkoga idealizma i romantizma. Razvijajući "filozofiju identiteta" Schelling je spoznao da se opreke između realnoga i idealnoga, između prirode i duha razrješuju u Apsolutnom. Govorimo o Schellingovu sustavu "objektivnog idealizma" poznatom i kao "filozofija apsolutnog identiteta", o promjeni forme izlaganja u Schellingovu stvaralaštvu, o njegovim spisima u kojima se očituje o shvaćanju vlastite uloge u razvoju filozofije, k tome je riječ o Schellingovu razvijanju povijesne filozofije kao filozofije objave i o njegovu osebujnom estetičkom panteizmu. Naposljetku govorimo o nedavno objavljenome hrvatskom izdanju Schellingove knjige "Stuttgartska privatna predavanja". Gost je Kristijan Gradečak, magistar filozofije. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 22.10.2020 08:45

Emisija 22.10.2020.

Tema emisije "Kozmos i etos" je govor u djelatnostima odgoja i obrazovanja pri čemu je ponajviše riječ o govornim sposobnostima koje su potrebne odgojitelju odnosno učitelju i nastavniku za uspješno upućivanje djece i mladih ljudi u proces stjecanja znanja ali i vrlina potrebnih za dobar život i suživot s drugima. Tematiziramo u današnje vrijeme često zanemarenu potrebu njegovanja i retoričke sastavnice odgojiteljskoga govora, a ne samo komunikacijske. U tome se kontekstu dohvaćamo izabranih retoričkih naputaka za govor u odgoju i obrazovanju, oprimjerenih mislima starorimskoga retoričara Marka Fabija Kvintilijana te europskoga i hrvatskoga kršćanskog humanista Marka Marulića. Gošća je dr. sc. Jelena Vignjević, docentica na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 15.10.2020 08:45

Emisija 15.10.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o dvama glasovitim novovjekovnim filozofima - Englezu Johnu Lockeu i Francuzu Jean-Jacquesu Rousseauu - o njihovim doprinosima u stvaranju filozofsko-političkih doktrina liberalizma i republikanizma. Govorimo o Lockeovoj i Rousseauovoj filozofiji politike i njihovu razumijevanju političke zajednice. Locke je konceptom prirodnih prava, principom ograničene vlasti i filozofsko-političkom doktrinom liberalizma postavio stožernu okosnicu u modernoj filozofiji politike, a Rousseau se pokazao minucioznim kritičarom liberalizma i začetnikom moderne koncepcije republikanizma, kojom ističe primat zajedničkog dobra, stabilnosti i jedinstva političke zajednice odnosno države. Povezanost tih dvaju, ishodišno sličnih, ali bitno suprotstavljenih filozofsko-političkih koncepcija vodi prema ključnoj tezi ove emisije. Gost je filozof i etičar dr. sc. Petar Jakopec. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 08.10.2020 08:45

Emisija 08.10.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o prijetnji ponovnoga rasplamsavanja migrantske krize s obzirom na geopolitičku situaciju na Bliskom istoku i napetosti na tursko-grčkoj granici. Tražimo odgovor na pitanje je li Europska unija, kada je riječ o migrantima i izbjeglicama, promijenila politički smjer naznačen prethodnih godina sintagmom "Refugees Welcome", te na pitanje u što se prometnula i u kojemu se smjeru ili kojim smjerovima može razvijati situacija koja prijeti postati trajnim obilježjem našega doba. K tome se dohvaćamo nedavno pokrenute znanstvene stranice "Demos migrant portal", čija je svrha sistematizacija znanja o demografiji i migracijama te njegova brza dostupnost na jednome mjestu. Gosti su prof. dr. Anđelko Milardović i izv. prof. dr. Marita Brčić Kuljiš. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 01.10.2020 08:45

Personalizam i ljudska prava

HRT – HR 3 — Četvrtak, 01.10.2020 08:45

ČUDO NA EPISTEMOLOŠKOJ VAGI 30.01.2020

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o epistemološkom statusu čuda, o čudu kojemu se vjerodostojnost odmjerava na epistemološkoj vagi. Tražimo odgovor na pitanje može li se ikada opravdano vjerovati u čudo na temelju svjedočanstava. Odgovor ponajprije ovisi o tome jesu li čuda uopće moguća ako se definiraju kao narušavanja prirodnih zakona. Govorimo, uz ostalo, o razlici između pučkog i religijskog poimanja čuda, o ulozi čuda u suvremenoj raspravi između ateista i teista, o metafizičkoj prirodi čudesnih zbivanja te iznosimo razloge, potkrijepljene mišljenjima znanstvenika, u prilog zaključku da je opravdano vjerovati u čuda na temelju svjedočanstava, bilo povijesnih ili posrednih, bilo aktualnih odnosno neposrednih, koja su trajno dostupna

HRT – HR 3 — Četvrtak, 24.09.2020 08:45

ESTETIKA RUŽNOGA 04.04.2019

Estetika, kao filozofija lijepog i filozofija umjetnosti, svoj emancipacijski smisao duguje zapravo ružnom jer ona nastaje kao osjetilno (grč. "aisthesis") iskrivljenje i deformacija u odnosu na formu kao ideju sklada, cjeline i dovršenosti. Govorimo o "drugoj strani" estetike, koja kroz mišljenje ružnog otvara svojevrsnu "estetičku pobunu" protiv dominacije još od antike baštinjenoga metafizičkog ideala ljepote kao reda i harmonije, proporcije i simetrije. Tematiziramo metafiziku lijepog kao formaciju i estetiku ružnog kao de-formaciju, u povijesnom rasponu od Platonove forme kao ideje i Aristotelove forme kao tvari do Ranciereove političke "estetike krivoga" te asimetrije u estetici arhitekture Jeana Nouvela. Gost je dr. sc. Goran Sunajko, naslovni docent na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 17.09.2020 08:45

JORDAN B. PETERSON I 12 PRAVILA ZA ŽIVOT 06.12.2018

Za Jordana Petersona "New York Times" kaže da je "trenutačno najutjecajniji javni intelektualac Zapada", britanski "Guardian" ističe da je posrijedi "jedan od najutjecajnijih javnih intelektualaca današnjice, neustrašiv i strastven", a ima i drugih sličnih mišljenja. Njegova najnovija knjiga "12 pravila za život" postala je svjetskom uspješnicom. Tako je i u Hrvatskoj - na Interliberu 2018. pokazala se najprodavanijim naslovom. Jordan B. Peterson kanadski je sveučilišni profesor i klinički psiholog, koji podastire odgovore na univerzalna i neotklonjiva životna pitanja povezujući istine drevnih misaonih tradicija s otkrićima najnovijih znanstvenih istraživanja. Nastoji ljudima otvoriti obzore i pokazati im putove da spoznaju vlastite mogućnosti i preuzmu odgovornost za svoj život te ga učine smislenijim i boljim. O knjizi "12 pravila za život" razgovaramo s teologom i svećenikom isusovcem Petrom Nodilom. Autor i voditelj emisije: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 03.09.2020 08:45

POLITIKA U MEĐUIGRI OLIGARHIJE I DEMOKRACIJE 22.11.2018

U emisiji Kozmos i etos tragamo za odgovorom na složeno i višestruko uvjetovano pitanje što je ostalo od političkoga i politike u doba tehnosfere. Govorimo o vladavini neoliberalnoga kapitalizma u području informacijske ekonomije, o oligarhijskome političkom poretku i postmodernoj kulturi konzumerizma i spektakla. Uzimamo u razmatranje krizu suvremene Europe, stajalište o "bestemeljnim temeljima" Europe što ga je iznio Jacques Derrida, zatim postimperijalnu suverenost i deficit dremokracije, permanentno stanje "i-rata-i-mira", nedjelotvornost Kantova postulata "vječnoga mira", dohvaćamo se političke teologije i katehtonike povijesti Carla Schmitta te pokušaja Alaina Badioua da filozofiji vrati izgubljeno dostojanstvo. Naposljetku govorimo o kaosu u kojemu živimo i vremenu koje se sve više ubrzava te o tome što suvremenoga čovjeka i njegov svijet očekuje u budućnosti. Gost je filozof i sociolog prof. dr. Žarko Paić. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 27.08.2020 08:45

FILOZOFIJA MEDIJA 18.10.2018

U emisiji Kozmos i etos razgovaramo o filozofiji medija, razmjerno novoj disciplini odnosno perspektivi koja se otvorila filozofijskomu mišljenju u drugoj polovici 20-oga i posebice u 21. stoljeću obilježenomu masovnim širenjem Interneta. Najviše ćemo govoriti o prvome teoretičaru medija i utemeljitelju filozofije medija Herbertu Marshallu McLuhanu, koji je taj višeaspektni i složeni skup fenomena stavio u prvi plan istraživanja i proučavanja, pristupivši mu interdisciplinarno, komparativno i multiperspektivno. Osvrnut ćemo se i na Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij Filozofija medija, koji je potkraj rujna 2018. održan u Zagrebu. Gost je filozof i književnik prof. dr. Sead Alić. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 20.08.2020 08:45

GRANICE ZNANSTVENE SPOZNAJE O SVEMIRU 04.10.2018

O granicama znanstvene spoznaje koja nastoji proniknuti u nastanak i globalnu strukturu svemira i drugim temama govorimo u današnjoj emisiji. Granice znanstvene spoznaje o svemiru. Gost: prof. dr. Marijan Šunjić.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 13.08.2020 08:45

Emisija 13.08.2020.

U emisiji Kozmos i etos razgovaramo o knjizi "Batili su ocean", kojoj je podnaslov "U potrazi za izgubljenim Podgoranima". Riječ je o iseljenim stanovnicima Podgore, nekoć mahom ribarskog i težačkog mjesta u Makarskome primorju, a danas cijenjenoga turističkog odredišta, odakle se od kraja 19. stoljeća do 60-ih godina 20. stoljeća iselilo znatno više žitelja nego što ih danas tamo obitava - što Podgoru čini jednim od najiseljenijih mjesta u Hrvatskoj. Najviše podgorskih iseljenika odnosno njihovih potomaka danas živi u Novom Zelandu, i to uglavnom u Aucklandu i okolici. U ovoj emisiji idemo preko oceana, na daleko otočje na južnoj Zemljinoj polutki, za tragom iseljenih Podgorana. Gošća je Smiljana Šunde, novinarka i publicistica. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 06.08.2020 08:45

ČEŠKO - HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE VEZE 27.06.2019

Razgovaramo o češko-hrvatskim povijesnim i kulturnim vezama, od najranije zasvjedočene povijesti do danas. O prisnim vezama između ova dva naroda govore stanovite češke i hrvatske legende, ali i potvrđeni povijesni podatci. K tome je riječ o Hrvatima koji su ostavili svijetloga traga u Češkoj, i obrnuto, o Česima koji su obogatili hrvatsku kulturu, zatim se dohvaćamo brojnih riječi češkoga podrijetla udomaćenih u hrvatskome jeziku, također izraza koje jezikoslovci zovu "lažnim slavenskim prijateljima". Na kraju emisije riječ je o češkim turistima koji više od stoljeća vjerno posjećuju hrvatski Jadran te o mogućnostima daljnjeg razvitka gospodarskih, interkulturnih i općedruštvenih hrvatsko-čeških odnosa. Gost je Marijan Lipovac, profesor povijesti te češkoga jezika i književnosti, publicist i predsjednik Hrvatsko-češkoga društva. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 30.07.2020 08:45

VIRTUALNA SOCIJALIZACIJA - STUDIJA SLUČAJA HATSUNE MIKU 23.01.2020

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o virtualnoj socijalizaciji razmotrenoj kroz studiju slučaja Hatsune Miku. U današnjemu društvu mediji nameću sadržaj, čime je gledatelj postao pasivni promatrač koji gubi moć kritičkog razmišljanja i kreativnog stvaranja, ne može mijenjati medijski sadržaj ni utjecati na njegovu kvalitetu. Ali u Japanu se prije osamnaest godina pojavio "vokaloid" pod nazivom CV01 koji je pridonio razvoju interaktivnosti između medija i publike, odnosno razvoju virtualne socijalizacije i kreativnosti. K tome predstavlja svojevrsnu evoluciju tradicionalnoga japanskog kazališta lutaka. U emisiji govorimo o načinima na koje publika sudjeluje u kreativnome stvaranju medijskoga sadržaja te u vezi s time objašnjavamo kako se razvio potpuno novi način interakcije između medija i publike. Gošća je Iva Brčić, magistra sociologije i filozofije, voditeljica udruge "Najsretnija beba Hrvatska". Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 23.07.2020 08:45

STOTA OBLJETNICA ČASOPISA ŽIVOT - OBNOVLJENI ŽIVOT 16.01.2020

U emisiji razgovaramo o stotoj obljetnici časopisa "Život", koji je poslije preimenovan u "Obnovljeni Život". Riječ je o tromjesečnom časopisu za filozofiju i religijske znanosti, kojega je izdavač Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu. Govorimo o razlozima nastanka časopisa "Život" davne 1919. godine u Sarajevu, netom po osnivanju prve jugoslavenske države, djelovanju do 1945. godine kada je dolaskom komunista na vlast "Život" prestao izlaziti, zatim o ponovnom pokretanju 1971. pod nazivom "Obnovljeni Život". U središtu zanimanja su njegovi plodovi, postignuća i izazovi do danas, kada ovaj značajni i cijenjeni časopis obilježava veliki jubilej, te njegova usmjerenja i perspektive u budućnosti. Gost je prof. dr. sc. Tonči Trstenjak, svećenik isusovac, teolog i duhovnik, umirovljeni televizijski novinar i urednik. Autor i voditelj emisije: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović

Kozmos i etos
Kozmos i etos

HRT – HR 3 — Znanost

Emisija aktualizira teme iz područja znanosti, filozofije i umjetnosti. Tražimo odgovore na pitanja koja se dohvaćaju čovjekova položaja u našemu postindustrijskom odnosno postmodernom društvu u Hrvatskoj i svijetu. Autor i voditelj emisije je Marito Mihovil Letica.

Najave

Život, djelovanje i filozofija Josipa Stadlera

Četvrtak, 03.12.2020. 08:45 - 09:29

Sve najave
Poslušajte

Emisija 26.11.2020.
Četvrtak, 26.11.2020 08:45

Emisija 19.11.2020.
Četvrtak, 19.11.2020 08:45

Emisija 12.11.2020.
Četvrtak, 12.11.2020 08:45

Emisija 05.11.2020.
Četvrtak, 05.11.2020 08:45