"Meštri, svirci i kantaduri", Renato Pernić (1938.- 2002.)

Autor teksta: Lada Duraković

"Meštri, svirci i kantaduri", Renato Pernić (1938.- 2002.)

Gotovo četiri desetljeća glazbeni je urednik Hrvatskog radija - Radio Pule Renato Pernić marljivo radio na sakupljanju, pohranjivanju te popularizaciji i prezentaciji izvorne istarske narodne glazbe. Prva je iskustva na tom području stekao pod mentorstvom Tone Peruška i Slavka Zlatića, koji su njegov rad pratili, nadgledali i hrabrili ga u nastojanjima sustavnog snimanja istarskog folklornog blaga organiziranja smotri narodne pjesme i plesa. Na tom se području Pernić profilirao kao jedan od najmarljivijih nastavljača etnomuzikoloških pregnuća Franje Kuhača i Ludvika Kube, Matka Brajše Rašana, lvana Matetića Ronjgova i Slavka Zlatića, a za svoj je rad dobio veliki broj priznanja.

Tijekom svog profesionalnog rada uredio je i vodio na stotine radio emisija s tematikom glazbenog narodnog stvaralaštva i izvodilaštva u Istri. "To je imalo višestrukih pozitivnih efekata", napisao je u svojoj knjizi "Meštri svirci i kantaduri". S jedne strane se kod ljudi s istarskog sela javilo i učvršćivalo uvjerenje da izvorna istarska glazba nije izraz barbarstva i zaostalosti, već da je to arhaični glazbeni izražaj kakav nije sačuvan ni u jednom drugom folklornom području u našoj zemlji.

Zahvaljujući tim radioemisijama i mogućnostima sudjelovanja u njima, istarsku su narodnu glazbu počeli njegovati i mladi ljudi. Nema istarskog sela, pjevača, svirača, izrađivača glazbala čiji glas i glazbeno umijeće nije zabilježeno Renatovim mikrofonom i magnetofonskom vrpcom u vještim rukama Renatovog vjernog pratitelja, tonskog snimatelja Branimira Paića. Većina snimki napravljena je u istarskim selima, u autentičnim ambijentima bez režije, što snimkama daje posebnu umjetničku vrijednost.

Za realizaciju tih snimki trebalo je ne samo dobro poznavati tehnički postupak nego biti upoznat s karakteristikama netemperirane istarske glazbe: s redanjem tonskog niza u slijedu mala-velika sekunda, s dvoglasnom solističkom vokalnom i instrumentalnom praksom izvođenja, s kretanjem tog dvoglasja u velikim sekstama ili u malim tercama kao i s pravilom kadenciranja u završnom unisonu.
Prema podacima koje je obradio pokojni Pernić, ukupan je broj snimaka istarske narodne glazbe, računajući i glazbu istarskih Talijana veći od 1800. Od toga je nešto više od 1000 vokalne, tristotinjak vokalno-instrumentalne i petstotinjak instrumentalne, no budući se snimanja kontinuirano vrše, te se brojke mijenjaju iz dana u dan.
Bogati je fond glazbenih snimaka u Radio Puli na primjeren način svrstan po lokalitetima snimanja, naslovima pjesama, načinima izvođenja te po određenim stručnim podjelama (šaljive ili podrugljive, romance, balade, svatovske, bugarenje, napitnice, izvorne narodne pjesme na talijanskom itd). On se međutim još uvijek nalazi na vrpcama i dostupan je jedino na tom zastarjelom mediju reprodukcije zvuka.

Kako bi materijal bio dostupniji javnosti i istraživačima, Radio Pula je 2003. god. pokrenula projekt digitalizacije glazbenog materijala pod radnim naslovom "Arhiv Renata Pernića"Krajnji je cilj projekta imati katalogiziranu i digitalno snimljenu građu. Jedan će dio tog materijala biti pohranjen u muzejima i arhivima a planirana je i izrada web stranice na kojoj će se nuditi informacije o etnomuzikološkoj građi. Tako će ljepota jednog prastarog glazbenog izraza neprocjenjive vrijednosti jednim klikom kompjuterskog miša biti dostupna svima.

Netko bi mogao reći pa nismo mi znanstveni institut pa da se do te mjere bavimo istarskim glazbenim folklorom, kazao je Renato u jednom intervjuu, no s obzirom da u Istri takvog instituta nemamo, Radio Pula je uistinu napravila na tom području veliku stvar. Ono śto smo snimili a što eventualno nije bilo za emitiranje, naglasio je, spremili smo u arhivu. Neka stoji, kao svjedočanstvo jednog vremena, te narodne glazbe i svih tih ljudi koji su je njegovali. 

Izvori: Pernić, Renato, 1997, Meštri, svirci i kantaduri

Arhiv Renato Pernić
Arhiv Renato Pernić

HRT – Radio Pula — Glazba, kultura

Arhiv Renato Pernić projekt je pokrenut 2002. godine kako bi se očuvao dio arhivske građe Radio Pule - narodna glazba snimana po istarskim selima - koju je radeći kao glazbeni urednik sačuvao Renato Pernić. Na Radio Puli se presnimilo i sistematiziralo ove snimke, a dio njih tiskan je na 20 CD-ova.