Izvješće pravobraniteljice: Žene najviše diskriminirane

Izvješće pravobraniteljice: Žene najviše diskriminirane

Ravnopravnost spolova još se uvijek marginalizira i nailazi na brojne predrasude, koje se temelje na spolnim stereotipima i tradicionalnoj podjeli uloga muškarac-žena.

Ravnopravnost spolova još se uvijek marginalizira i nailazi na brojne predrasude, koje se temelje na spolnim stereotipima i tradicionalnoj podjeli uloga muškarac-žena.