Knjiga "Umijeće javnog nastupa"

Knjiga "Umijeće javnog           nastupa"

Javni nastupi naših gospodarstvenika, političara, sportaša, glumaca često su obilježeni loše pripremljenim govorima i uz puno nespretne improvizacije. Zbog straha od javnog nastupa i treme, veliki dio naših malih poduzetnika zanemaruju taj važan dio svog biznisa,

što se negativno odražava i na njihovo poslovanje. 

Kako bi povećala kvalitetu javne riječi u Hrvatskoj, Marijeta Matijaš napisala je knjigu "Umijeće javnog nastupa". Stručnjakinja za poslovnu komunikaciju Marijeta Matijaš autorica je i "Malog jezičnog savjetnika za poslovnu komunikaciju", profesorica je hrvatskog jezika i književnosti, lektorica i novinarka.

Našoj kolegici Mirandi Hrabar autorica se javila iz Istre, nakon zagrebačkog predstavljanja knjige i "umijećem radijske komunikacije" opisala što se nalazi u koricama "Umijeća javnog nastupa":

UMIJEĆE JAVNOG NASTUPA

Komentari