Obilježavamo europski Dan prava pacijenata

Obilježavamo europski Dan prava pacijenata

Danas se obilježava Europski dan prava pacijenata. Obilježavnje ovog dana u vremenu Covid 19 pandemije, potrebno je više nego ikad prije, ističe doktorica Dubravka Finka, predsjednica Udruge za promicanje i zaštitu prava pacijenata 'Zadarski pacijent',

Podsjećamo građane Zadra i Zadarske županije na EU Dan prava pacijenata koji se od 2007.godine obilježava 18. travnja - tog dana nastoji se, kao i u cijeloj Europi, građane ponovno podsjetiti na ljudska prava kao pacijenata, prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite na svim nivoima zdravstva. Povelja prava pacijenata Europske unije predstavlja temeljna ljudska prava koja se moraju poštivati, prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite, u svim zdravstvenim sustavima EU i sastavni je dio EU Ustava.

Obilježavnje EU Dana prava pacijenata u ovom vremenu Covid 19 pandemije, potrebno je više nego ikad prije. Dramatično vrijeme u kojem sada svi živimo, ponovno potvrđuje potrebu jačanja prava pacijenata u EU, kao i u svakoj članici EU, prava na jednakost i dostupnost zdravstvene zaštite.

Ova nas pandemija suočava s neugodnom činjenicom dugotrajnog slabljenja nacionalnih zdravstvenih sustava. Ponovno otkrivamo profesionalnost i društvenu vrijednost zdravstvenih djelatnika, ponovno nas podsjeća na važnost  zdravlja za sve, ponovno uviđamo kako je javno zdravstvo neprocjenjivo opće dobro. 

Ujedno nas je pandemija suočila s neugodnom činjenicom egoizma zemalja članica EU umjesto najvišeg oblika solidarnosti, te kako EU institucije  nisu sposobne donijeti brze i učinkovite odluke i strategije u ovoj borbi protiv Covid 19. 

Obilježavanje EU Dana prava pacijenata posvećujemo svim žrtvama pandemije u EU i cijelom svijetu, njihovim obiteljima kao i sadašnjim bolesnicima zaraženim Covid 19.

Ujedno upućujemo i apel EU institucijama, da na svojim konferencijama za budućnost EU, u svim svojim planovima obrate posebnu pažnju na javno zdravstvo i da im zdrava Europa bude prioritet u svim politikama i političkim odlukama.

Čuvajmo naše nacionalno zdravstvo!

Ujedno još jednom podsjećamo na prava pacijenata:

1. Pravo na preventivne mjere

2. Pravo na dostupnost

3. Pravo na informaciju

4. Pravo na pristanak

5. Pravo na slobodu izbora

6. Pravo na privatnost i povjerljivost

7. Pravo na poštivanje pacijentova vremena

8. Pravo na standarde kvalitete

9. Pravo na sigurnost

10. Pravo na inovacije

11. Pravo na izbjegavanje nepotrebne patnje i boli

12. Pravo na individualno liječenje

13. Pravo na žalbu

Veća prepoznatljivost prava pacijenata, kao i osjetljivost na pravne, etičke i socijalne probleme s kojima se pacijenti suočavaju, doprinosi smanjenju teškoća, nepravdi i nekih nelogičnosti u sustavu zdravstva, kojima oni svjedoče iz prve ruke prilikom liječenja.

I još jednom:

1. Perite ruke

2. Ostanite doma

3. Držite distancu

 

Udruga za promicanje i zaštitu prava pacijenata 'Zadarski pacijent'

Dr. med. Dubravka Finka, predsjednica

Komentari