Program zapošljavanja žena "Bolji dani"

Program zapošljavanja žena "Bolji dani" Program zapošljavanja žena "Bolji dani"

U Kninu je održana završna konferencija projekta „Bolji dani“ u sklopu „Poziva Zaželi – program zapošljavanja žena - faza II”, udruge Bardi. Zapošljavanje žena, pružanje pomoći starijim osobama, edukacija ciljnih skupina, samo su neke od aktivnosti koje je udruga uspjela provesti tijekom 14 mjeseci.

Među dvanaest žena koje su sudjelovale u projektu „Bolji dani” su i Lenka Marčetić i Slađana Marinković, koje su pomagale starijim osobama. Obje ističu kvalitetnu suradnju i dobar odnos s korisnicima i samom udrugom:

Lenka i Slađana

Voditeljica projekta Ida Maglova ističe kako su dva najvažnija elementa projekta: zapošljavanje i edukacija, u potpunosti provedena:

Ida Maglov

Predsjednica udruge Maja Banović kaže kako udruga Bardi želi nastaviti s ovakvim, ali i svim ostalim aktivnostima koja bi donprinijela boljem životu u Kninu:

Maja Banović

Projekt Bolji dani financiran je u potpunosti sredstvima Europskog socijalnog fonda, a partneri na projektu bili su: Hrvatski zavod za zapošljavanje, kninski Centar socijalne skrbi i udruga umirovljenika grada Knina. Dobra suradnja ostvarena je i s drugim ustanovama i instituacijama, kao što je primjerice kninsko Pučko otovoreno učilište.