Savudrija: Peti susreti guvernera regije

Savudrija: Peti susreti guvernera regije

Dusko Marusic/PIXSELL

Na okruglom stolu o monetarnoj politici pod nazivom "Euro kao sidro monetarnih režima" održanom u sklopu skupa, guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, izjavio je kako se u HNB-u radi studija koja bi trebala biti podloga za javnu raspravu o uvođenju eura u Hrvatskoj.

Ideja je predstaviti troškove, ali i koristi. Studija će pokazati i koji su to koraci koji se moraju poduzeti za uvođenje eura, rekao je Vujčić dodajući kako će studija biti gotova do ljeta te predstavljena javnosti. "Nikada nećemo imati 100-postotni konsenzus ali HNB je na stajalištu da je to ispravan put. Puno je brži i korisniji od rekunizacije gospodarstva. Da bi išli u rekunizaciju, aprecijacija bi bila nužna. To nije naša opcija. Objasnit ćemo prednosti eurozone," rekao je uz ostalo Vujčić komentirajući kako nam uvođenje eura otvara  put fondovima EU-a koje sada ne možemo koristiti. Porastao bi kredibilitet države i našeg duga, ali i kamatnih stopa. Pitanje raspada eurozone Vujčić je prokomentirao podsjećanjem da smo prije vezanja tečaja za euro, bili vezani za njemačku marku. "U teoretskom slučaju raspada eurozone vezat ćemo se  opet za nešto stabilno" zaključio je Vujčić.