Što se sve može u godinu dana "umrežavanja"

Što se sve može u godinu dana "umrežavanja"

foto: Mreža solidarnosti PR

Završen je jednogodišnji projekt Mreže solidarnosti ZD kojega je volonterski provela neformalna grupa mladih SOL.zd sačinjena od pojedinaca aktivnih u različitim inicijativama i udrugama s područja Zadra. O rezultatima projekta su izvijestili :

 Kraj srpnja 2020. godine označio je kraj jednogodišnjeg projekta Mreže solidarnosti ZD kojega je volonterski provela neformalna grupa mladih SOL.zd sačinjena od pojedinaca koji su bili aktivni u lokalnim inicijativama i udrugama kao što su inicijative Banak i Mišancija, udruga mladih “Ahimsa”, Klub studenata i studentica sociologije Antifjaka, udruga “Antropop”.

Ideje vodilje projekta su bile razvoj zajednice, ljudska prava i uključivost, a opći cilj projekta je bio pridonijeti stvaranju otvorenije i solidarnije lokalne zajednice kroz upoznavanje i umrežavanje ljudi te zajedničku organizaciju različitih događaja i aktivnosti kojima se stvaraju kreativne i poticajne prilike za razvoj solidarnih odnosa među ljudima.

“Mislim da smo uspjeli ostvariti ciljeve projekta jer smo kroz proteklih godinu dana radili i naučili svašta, a to najbolje pokazuju aktivnosti koje smo proveli. Od najznačajnijih bih istaknula 17 radionica i predavanja koje smo proveli, bazu nabavljene opreme i materijala koji će biti na raspolaganju zainteresiranima za organizaciju sličnih aktivnosti i događaja u Zadru i šire, pokrenutu inicijativu Solidarna pedaloona, dva javna događaja “Banak na Sfingi” i “Banak na Derivatu” te dvije volonterske akcije izrade nadstrešnica za boksove za pse u Zadarskom azilu.” navela je koordinatorica projekta Željka Jurlina.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskih snaga solidarnosti Europske unije od strane Agencije za mobilnost i programe EU u sklopu projekata solidarnosti u ukupnom iznosu od 6.888,00 eura. Više o aktivnostima i samom projektu možete vidjeti u prezentaciji o rezultatima projekta koja je dostupna na Facebook stranici projekta Mreže solidarnosti ZD, a svi zainteresirani su pozvani javiti se i na e-mail mreze.solidarnosti.zd@gmail.com ili u inbox FB stranice projekta - priopćeno je.

Komentari