Traže se članovi Savjeta mladih Grada Korčule

Traže se članovi Savjeta mladih Grada Korčule

Niko Perić

Temeljem zaključka Gradskog vijeća Grada Korčule objavljen je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Korčule,čije se pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike podnose slijedećih 15 dana.

Kandidati za članove Savjeta mogu biti osobe s prebivalištem odnosno boravištem na području Grada Korčule koji u trenutku podnošenja kandidatura za člana Savjeta imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Članovi Savjeta i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine. Predlagateljima su pruženi podaci na mrežnoj stranici Grada Korčule.

Dodatne podatke mogu potražiti u Upravnom odjelu za opće poslove i mjesnu samoupravu-Službenica za informiranje Grada Korčule, Email:info@korcula.hr,kao i broj telefona 020 711 150.