Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Autorska prava - HRT © Hrvatska radiotelevizija. Sva prava pridržana.

hrt.hr nije odgovoran za sadržaje eksternih izvora. hrt.hr nije odgovoran za komentare čitatelja koji se prikazuju na Internet stranicama.

 

radio.hrt.hr je u izradi stranice koristio fotografije objavljene pod Creative Commons 3.0 licencom na stranicama flickr.com i commons.wikimedia.org od strane slijedećih korisnika:

Florian Siebeck; Nicolas Barcet; Rocky031; Andreas März; László Szalai; 陈霆 Wing Ting Chen; Kaiser87; Pudelek

 

Za vremensku prognozu na stranicama radio.hrt.hr korištene su ikone Enthropia Bubble Weather Icons v1.0 od enthropia.com objavljene pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Licencom.