EU projekt za zatvorenice nakon izdržavanja kazne

EU projekt za zatvorenice nakon izdržavanja kazne

Stjecati poduzetničke kompetencije i potaknuti samosapošljavanje – jedan je od projekata financiranih iz fondova EU-a kojim se želi pomoći zatvorenicama nakon izdržavanja kazne. Zagrebačka Visoka škola Nikola Šubić Zrinski jedan je od partnera koji obučava trenere kako bi zatvorenicama ili bivšim zatvorenicama prenosili znanja, vještine, kompetencije za što bolje uklučivanje u život na slobodi. Projekt „Sposobna učiniti“, provodio se u europskom potprogramu Leonardo da Vinci: Prijenos inovacija. Visoka škola je surađivala s partnerima iz Njemačke čiji su se primjeri dobre prakse tijekom provedbe projekta prenijeli u Sloveniju i Litvu, a postoji mogućnost prijenosa znanja i inovacija i u Hrvatsku. O projektu: Marina Nikolić – voditeljica projekta na Visokoj školi.

Informira o temama vezanim uz Europsku uniju iz područja kulture, znanosti, sporta, zdravstva, ekologije, prava, ekonomije, diplomacije, tržišta rada, poljoprivrede, prometa i slično.