Arpeggio

Arpeggio

Nekoć davno žičani je instrument predstavljao apolinijski princip, onaj koji označava ravnotežu i eleganciju. Njih otkrivamo u Arpeggiu slušajući repertoar za široku paletu raznovrsnih lutnji, teorbi, mandolina i gitara, harfi, lira i citara….

Posljednje emisije

HRT – HR 3 — Ponedjeljak, 10.08.2020 13:30

Emisija 10.08.2020.

Skladbe Heitora Ville Lobosa i Antonija Laura

HRT – HR 3 — Subota, 08.08.2020 22:40

Emisija 08.08.2020.

Na programu su skladbe Antonia Laura i Oliviera Bensa.

HRT – HR 3 — Ponedjeljak, 03.08.2020 13:30

Emisija 03.08.2020.

Slušat ćete Pet skladbi za gitaru Astora Piazzolle i Suitu u G-duru Hermana Ambrosiusa.

HRT – HR 3 — Subota, 01.08.2020 22:30

Emisija 01.08.2020.

Slušat ćete "Pet skladbi za gitaru" Astora Piazzolle i "Suitu u G-duru" Hermanna Ambrosiusa.

Najave

Arpeggio

Subota, 15.08.2020. 22:30 - 23:00

Na programu su Suita sa šest plesova za gitaru Vincenza Galileia i Sonata za gitaru Josea Ardevola

Arpeggio
Ponedjeljak, 17.08.2020. 13:30 - 14:00

Sve najave