Koncerti iz Studija 7

Koncerti iz Studija 7

Članovi Simfonijskog orkestra HRT-a okupljeni u komorne sastave izvode raznolik program u studiju 7. Publike nema, slušamo svi! Izravno na 3. programu Hrvatskoga radija i od utorka do petka (26. do 29. svibnja) u 20 sati.

Posljednje emisije

HRT – HR 3 — Petak, 29.05.2020 20:00

Emisija 29.05.2020.

Posljednji koncert Komornog ciklusa članova Simfonijskog orkestra HRT-a počinje 3. simfonijom u D-duru Amanda Ivančića, slijedi Koncert za violončelo i orkestar u C-duru Josepha Haydna, a zatim Holberg suita Edvarda Griega. Solist je violončelist Branimir Pustički, a izvedbe vodi koncertna majstorica Mirjam Pustički Kunjko. Publike nema, slušamo svi! Umjesto pljeska - izjave glazbenika. Urednica i voditeljica prijenosa: Gordana Krpan

HRT – HR 3 — Četvrtak, 28.05.2020 20:00

Emisija 28.05.2020.

Charles Gounod: Petite symphonie, za flautu, 2 oboe, 2 klarineta, 2 fagota i 2 roga Johannes Brahms: Varijacije na Haydnovu temu, op.56 a (obr. Hugh Bowman) za flautu, 2 oboe, 2 klarineta, 2 fagota i kontrabas Puhačka sekcija Simfoničara udružuje se u dva reprezentativna ostvarenja komorne i puhačke literature. Poznatiji po operama, pjesmama i sakralnoj glazbi, Charles Gounod je na narudžbu pariškog Društva za puhačke instrumente pod vodstvom flautista Paula Taffanela, 1885. napisao Petite symphonie - Malu simfoniju kao nonet za flautu te po dvije oboe, klarineta, roga i fagota. Iz istoga razdoblja su i Varijacije na Haydnovu temu koje je Johannes Brahms izvorno napisao za orkestar, i to na temu koju je pronašao u skladbi za puhačke instrumente koja se u to doba pripisivala Josephu Haydnu. Iako je poslije utvrđeno da se skladba ne uklapa u Haydnov stil, zahvaljujući izdavačima i marketingu, Haydnovo ime je do danas ostalo u nazivu skladbe. U ovome slučaju slušamo je u aranžmanu za puhače kojima se pridružuje kontrabasistica Helena Babić. Članovi Simfonijskog orkestra HRT-a: Tamara Coha Mandić, flauta (Gounod) Ivana Grašić, flauta (Brahms) Dario Golčić, Jelisaveta Barbulović, oboe Marcelo Zelenčić, Božidar Ladašić, klarineti Žarko Perišić, Anita Magdalenić, fagoti Marijan Pečevski, Zoran Katić, rogovi Helena Babić, kontrabas

HRT – HR 3 — Srijeda, 27.05.2020 20:00

Snimka izravnog prijenosa koncerta

Meditativno, intimno i introspektivno ozračje komornih skladbi Pēterisa Vasksa, Aleksandra Glazunova, Josipa Štolcera Slavenskog, Petra Iljiča Čajkovskog i Antonína Dvořáka odraz je potrebe za okretanjem sebi i bližnjima u vremenu koje postavlja brojne izazove pred nas. Program nam predstavljaju koncertni majstor Simfonijskog orkestra HRT-a, Sergej Evseev, te solisti i vođe dionica orkestra. U ciklusu Pjesme moje majke, u kojima je Josip Štolcer Slavenski sažeo najljepše pjesme prožete međimurskim melosom koje mu je u djetinjstvu pjevala majka, pridružuje im se Nikolina Virgej Pintar, članica Zbora HRT-a.

HRT – HR 3 — Utorak, 26.05.2020 20:00

Snimka izravnog prijenosa koncerta

Luka Sorkočević: 6. simfonija u D-duru Georg Philipp Telemann: Koncert za 3 trube, timpane i gudače, TWV 54: D4 Ottorino Respighi: Stari plesovi i arije, 3. suita Prvi koncert u Majstorskom ciklusu koji je bio otkazan zbog novonastale situacije trebao se održati 26. ožujka, a na programu je, uz ostalo, trebala biti 3. suita Stari plesovi i arije Ottorina Respighija. Nostalgičan pogled na plesove i arije iz 16. i 17. stoljeća, ovaj put u komornoj izvedbi gudača Simfonijskog orkestra HRT-a, među kojima je i koncertna majstorica Mirjam Pustički Kunjko, ujedno je i nostalgija za neodržanim koncertima. Nostalgiju će zasigurno pobuditi i 6. simfonija Luke Sorkočevića, primarno diplomata koji se u mladosti bavio skladanjem te je, uz ostalo, između 1750. i 1770. napisao sedam kratkih, trostavačnih simfonija, za nas važnih primjera pretklasičnoga stila. U Koncertu za tri trube, timpane i gudače Georga Philippa Telemanna, uz gudače i timpane, zablistat će cijela trubačka sekcija Simfoničara, i to u solističkoj ulozi. Članovi Simfonijskog orkestra HRT-a: Mirjam Pustički Kunjko, Tanja Tortić, Tamara Mihojević, violine I Dunja Delač, Selma Muftić Pustički, Ladislav Ilčić, violine II Marija Andrejaš, Domagoj Ugrin, viole Guennadi Antonov, Ana Gjud, violončela Nikica Karačić, kontrabas Vedran Kocelj, Ivan Medi, Petar Obradović, trube Hrvoje Sekovanić, timpani