Kozmos i etos

Kozmos i etos

Emisija aktualizira teme iz područja znanosti, filozofije i umjetnosti. Tražimo odgovore na pitanja koja se dohvaćaju čovjekova položaja u našemu postindustrijskom odnosno postmodernom društvu u Hrvatskoj i svijetu. Autor i voditelj emisije je Marito Mihovil Letica.

Posljednje emisije

HRT – HR 3 — Četvrtak, 26.11.2020 08:45

Emisija 26.11.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o filozofskoj osnovi transhumanizma. Posrijedi je intelektualni i kulturni pokret o kojemu su izrečene različite i nerijetko dijametralno suprotne ocjene: od toga da "spašava ljudsku vrstu od istrebljenja" pa do stajališta da je riječ o "jednoj od najopasnijih ideja na svijetu". Dohvaćamo se najvažnijih postavki transhumanističkoga pokreta, koji se zalaže za korištenje tehnologije u svrhu unapređivanja ljudskoga stanja, odnosno u cilju poboljšavanja i razvijanja čovjekovih intelektualnih, fizičkih i psiholoških sposobnosti. Razjašnjavamo i razlučujemo osnovne pojmove - transhumanizam, posthumanizam, transhumano biće i posthumano biće - te razmatramo što o transhumanizmu iz vlastitih perspektiva govore filozofija znanosti, metafizika, etika, filozofija uma, filozofija religije i filozofija politike. Gost je Lovro Furjanić. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 19.11.2020 08:45

Emisija 19.11.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o cjelovitoj ekologiji i ljudskome dostojanstvu. Zauzimajući se za cjelovitu ekologiju papa Franjo nailazi na nerazumijevanje ne samo svjetskih političara i moćnika nego i nekih pripadnika strukture Katoličke crkve, među njima i pojedinih kardinala. Oni sadašnjemu papi spočitavaju da je "kršćanstvo pretvorio u znanost o spasenju sakralizacijom kozmosa i biološke raznolikosti, prirode i ekologije". U emisiji objašnjavamo da papa Franjo u tome pogledu dosljedno slijedi svoje prethodnike: Pavla VI., Ivana Pavla II. i Benedikta XVI. Govorimo o cjelovitoj ekologiji, koja pokretima za zaštitu prirode prigovara da se bore samo protiv zagađenja prirodnoga okoliša, a zanemaruju duhovno samozagađenje čovjeka, koje uporno smatraju jednim od njegovih prava, njegovom stečenom slobodom. Gost je mr. sc. Krešimir Cerovac. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 12.11.2020 08:45

Emisija 12.11.2020.

Razgovaramo o svetome Jeronimu u povodu 1600. godišnjice njegove smrti. Riječ je o znamenitome crkvenom ocu, teologu, piscu i prevoditelju, svjetski značajnome velikanu rođenom na hrvatskim prostorima. Zaštitnik je Dalmacije, teologâ, prevoditeljâ, knjižničarâ, učiteljâ, studenata i isposnika. Po njemu su nazvane brojne crkve u Hrvatskoj i svijetu, k tome škole i zavodi, među kojima i Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima u Rimu. U emisiji se dohvaćamo Jeronimova utjecaja ne samo na kulturu i književnost njegove domovine, Dalmacije i današnje Hrvatske, nego i na kulturu cijeloga zapadnoga kršćanskog svijeta. Uz to predstavljamo knjigu Slobodana Prosperova Novaka "Sveti Jeronim Dalmatinac", čije je nedavno objavljivanje potaknuto ovim velikim svečevim jubilejom. O tome razgovaramo s povjesničarom književnosti i komparatistom prof. dr. Slobodanom Prosperovim Novakom i latinistom Petrom Uškovićem Croatom. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

HRT – HR 3 — Četvrtak, 05.11.2020 08:45

Emisija 05.11.2020.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o moliškim Hrvatima, našoj iseljeničkoj zajednici koju možemo smatrati najstarijom hrvatskom dijasporom. Moliški Hrvati prisutni su na jugu Italije više od pet stoljeća. Govorimo o njihovu dugom povijesnom putu od potpune anonimnosti i izoliranosti do otkrivanja u površnom i pogrešnom nazivu "Slavi", kojim su ih kroz povijest nazivali Talijani, sve do sredine 20. stoljeća kada su narodnosno-zemljopisnom sintagmom "moliški Hrvati" vraćeni kamo po svojemu podrijetlu pripadaju. Riječ je o Hrvatima koji su se zbog osvajačke ekspanzije Turaka u 15. i 16. stoljeću iselili iz Makarskoga primorja odnosno nešto šireg područja između rijeka Cetine i Neretve. Emisija u najosnovnijemu predstavlja jezik i kulturu moliškohrvatske zajednice u kontinuitetu kršćanske tradicije koju žive kroz svoje vjerske običaje. Gošća je dr. sc. Marta Račić, talijanistica i etnologinja. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Najave

Život, djelovanje i filozofija Josipa Stadlera

Četvrtak, 03.12.2020. 08:45 - 09:29

Sve najave
Poslušajte

Emisija 26.11.2020.
Četvrtak, 26.11.2020 08:45

Emisija 19.11.2020.
Četvrtak, 19.11.2020 08:45

Emisija 12.11.2020.
Četvrtak, 12.11.2020 08:45

Emisija 05.11.2020.
Četvrtak, 05.11.2020 08:45