Arhiv Renato Pernić CD12 - izdanje 2010.

Arhiv Renato Pernić CD12 - izdanje 2010. Arhiv Renato Pernić CD12 - izdanje 2010.
Arhiv Renato Pernić CD12 Arhiv Renato Pernić CD12
Arhiv Renato Pernić CD12 Arhiv Renato Pernić CD12
Arhiv Renato Pernić CD12 Arhiv Renato Pernić CD12

Arhiv Renato Pernić CD12

IZBOR - ARHIV RENATO PERNIĆ CD 12; Glazbeni urednik: Renato Pernić; Tonski snimatelj: Branimir Paić; Odabir snimaka: Daniele Pernić;

Digitalna obrada: Aldo Spada
Ilustracija i grafička priprema: HRT Dizajn Servis Tanja Momčilović
Produkcija: "Arhiv Renato Pernić" Radio Pula


Uredničko vijeće: Dario Marušić, Edi Cukerić, Branimir Paić, Marino Jurcan, Aldo Spada, Ludvik Slana, Bruno Krajcar, Budimir Žižović, Daniele Pernić
Urednik: Budimir Žižović


Nakladnički program sufinanciraju:
Grad Pula i lstarska županija

2010. PROMO IZDANJE

23. POLKA Gunjci Ivan Ipša (vijolin), Petar Basaneže (bajs) lpši 04. 02. 1972. (1:10)

22. MARĆADA OD NOVICI Gunjci Ivan Ipša (vijolin), Petar Basaneže (bajs) Ipši 04. 02. 1972. (2:10)

21. VALCER PO STARINSKO Gunjci Ivan Ipša (vijolin), Petar Basaneže (bajs) Ipši 04. 02. 1972. (1:15)

20. POLKA PO STARINSKO Gunjci Ivan Ipša (vijolin), Petar Basaneže (bajs) Ipši 04. 02. 1972. (1:40)

19. BALON Gunjci Josip Veznaver (vijolin), Jakov Veznaver (bajs) Śkofi 08. 02. 1972. (1:00)

18. SETE PASI Gunjici Josip Veznaver (vijolin), Jakov Veznaver (bajs)-Škof i 08. 02. 1972. (1:15)

17. MAZURKA Gunjci Josip Veznaver (vijolin), Jakov Veznaver (bajs) Škofi 08. 02. 1972. (1:30)

16. POLKA Gunjci Josip Veznaver (vijolin), Jakov Veznaver (bajs) Škofi 08. 02. 1972. (2:10)

15. VALCER Gunjci Josip Veznaver (vijolin), Jakov Veznaver (bajs) Škofi 08. 02. 1972. (1:30)

14. LIPA SI FRANKO MOJA Dva muška glasa Miho Ljubić i Anton Kontošć orihi 01. 02. 1972. (2:35)

13. TIHE SU NOĆI Dva muška glasa lvan Glavaš i Miho Kontošić Orihi 01. 02. 1972. (2:00)

12. BILE JESU TRI SESTRICE Glas uz sopelu Josip Perković (glas), Anton Perković (mala sopela) Rapanji -20. 11. 1971. (2:30)

11. U LINDARU MI GRADU Glas uz sopelu Josip Perković (glas), Anton Perković (mala sopela) Rapanji 20. 11. 1971 (2:00)

10. KATERINA, DOBRA ŽENA BILA Muški i ženski glas Šime i Marija Sošić Brajkovići 18. 11. 1971 (3:30)

9. FRANA I LILIANA Glas uz sopelu Petar Sošić (glas), Ivan Putina (mala sopela) Brajkovići 18. 11. 1971. (3:50

8. IMALA SAM BRATA I DRAGOGA Muški i ženski glas Petar i Marija Sošić Brajkovići 18. 11. 1971. (4'15

7. O TE ZIMSKE DUGE NOCI Glas uz sopelu Petar Sošić (glas), Ivan Putina (mala sopela) Brajkovići 18. 11. 1971. (3'10)

6. MOJA MATI VAJK ME KUNE Grupno pjevanje Fumica Kolić, Fumica Vrtačić, lvan, Tone i lvan Vitasović Orbanići 12. 11. 1971. (2:00)

5. MAJKO MOJA Grupna izvedba Fumica Kolić, Fumica Vrtačić, Zeljka Vitasović i Lucija Cavina Orbanići 12. 11. 1971. (2:00)

4. OJ MARIJA Grupno pjevanje Ivan Vitasović, Ivan Vitasović, Fumica Kolić i Fumica Vrtačić Orbanići 12. 11. 1971. (3:10)

3. ŠVIKNI MARKO Muški i ženski glas lvan Vitasović i Fumica Kolić Orbanići 12. 11. 1971. (2:45)

2. CVIT MLADOSTI Grupno pjevanje Fumica Kolić, Fumica Vrtačić, lvan, Tone, lvan i Željka Vitasović Orbanići 12. 11. 1971. (5:05)

1. LIPA ISTRO NAŠA Grupno pjevanje lvan, Tone i lvan Vitasović Orbanići 12. 11. 1971. 2:00

O emisiji Arhiv Renato Pernić

Arhiv Renato Pernić projekt je pokrenut 2002. godine kako bi se očuvao dio arhivske građe Radio Pule - narodna glazba snimana po istarskim selima - koju je radeći kao glazbeni urednik sačuvao Renato Pernić. Na Radio Puli se presnimilo i sistematiziralo ove snimke, a dio njih tiskan je na 20 CD-ova.

Pročitaj više

Arhiv Renato Pernić
Arhiv Renato Pernić

HRT – Radio Pula — Glazba, kultura

Arhiv Renato Pernić projekt je pokrenut 2002. godine kako bi se očuvao dio arhivske građe Radio Pule - narodna glazba snimana po istarskim selima - koju je radeći kao glazbeni urednik sačuvao Renato Pernić. Na Radio Puli se presnimilo i sistematiziralo ove snimke, a dio njih tiskan je na 20 CD-ova.