Baština: Imaginarni svijet zagorske naive

Baština: Imaginarni svijet zagorske naive

Naivna umjetnost je naziv za likovna djela samoukih umjetnika. Kao poseban pravac unutar umjetnosti 20. stoljeća javlja u mnogim europskim državama. U Hrvatskoj, uz Hlebinsku slikarsku školu, značajan doprinos nacionalnom naivnom slikarstvu imali su i zagorski naivci poput Rabuzina, Klopotana ili Stolnika.

Baština
Baština

HRT – Glas Hrvatske — Kultura, dokumentarni program